LİSANS TAMAMLAMADA SONA YAKLAŞILIYOR


TOÇ BİR-SEN ailesi mensupları olarak kuruluşumuzdan bugüne değin üyelerimizden aldığımız güç ve destekle yaptığımız soylu, erdemli sendikal mücadele ile üyelerimizin haklarını koruma ve geliştirmede kararlı bir biçimde kullanmaktayız. Bu kararlı, erdemli, soylu sendikal mücadelemiz bugüne kadar Tarım, Orman, Çevre çalışanlarımızın onlarca sorununun çözümüne katkı sunmuş, öncü olmuştur.

 

            Bütün üyelerimiz, çalışanlarımız çok iyi bilmeli ki TOÇ BİR-SEN onların küçük büyük hangi sorunu olursa olsun yılmadan mücadelesini sürdürerek sıkıntılara çözümler üretmektedir. Bu anlamda hiçbir engel bizlere herhangi bir yılgınlık bıkkınlık usandırma oluşturmamaktadır. Tam tersine üyelerimizden aldığımız gücümüzü çözüm odaklı kullanarak bizlere düşen sorumluluklarımızın gereğini yapmaktayız. Bizler gerek bürokraside, gerek Kurum İdari Kurullarında, Gerek Yüksek İdari Kurulunda gerekse de Toplu Görüşme Masasına Tarım, Orman, Çevre çalışanlarımızın küçük – büyük bütün sorunların çözümler üretmeyi yetkili sendika olmamızın gereği ve sorumluluğu olarak gördük. Taleplerimizle ilgili aldığımız zaman zaman olumsuz cevaplara aldırmadan Tarım Orman – Çevre çalışanlarımızın haklı ve en özgür sesi TOÇ BİR-SEN aynı sorunun çözümü için aynı talebi ısrarlı ve güçlü bir biçimde yenilemeyi bizi yetkili kılan üyelerimize karşı bir vefa bildik.

 

            Yıllardan beri Tarım, Orman ve Çevre çalışanlarımızın onlarca sorununu her platformda haykırıyor olmamızın gerekçesi de budur.

 

            TOÇ BİR-SEN 4/A, 4/B, 4/C ve 399 sayılı kararname kapsamında görev yapan her unvandaki meslektaşlarımızın bir çok mağduriyetlerini haykırmayan onlarca sorununa duyarsız kalmayı sendikal zafiyetin çok ötesinde insani bir zafiyet olarak görmektedir. Çalışanlarımızın karşılaştıkları sorunları çözmek için her platformda, başkalarının hayal bile edemeyeceği onurlu mücadeleler verilmekte, ilkeli ve saygı duyulacak duruşlar, kararlılıklar gösterilmektedir.

            Tarım ve Köyişleri Bakanlığında çalışmakta olan Ön Lisans ve herhangi bir Meslek Yüksek Okulu mezunu arkadaşlarımızın “Lisans tamamlama” talepleri bir dağ gibi ortada duruyor kimseler sahiplenmiyorken tarım çalışanlarımız 15 Mayıs 2007 itibariyle TOÇ BİR-Sen’imizi yetkili kılar kılmaz tüm Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknikerlerimizin“Lisans Tamamlama” haklarını TOÇ BİR-SEN olarak yetkili sendikaya yakışır bir titizlik ve ciddiyetle yakından takip ettik, süreci en hızlı ve etkili bir şekilde yönettik.

 

            Herkes sıcak yatağında ailesiyle birlikte evlerinde, kedilerin bile sığınacak bir yer aradığı soğuk kış günlerinde TOÇ BİR-SEN yöneticileri olarak Üniversitelerimizin sayın Rektör ve dekanlarıyla görüşmek için binlerce kilometre kat ediyorduk. Yaşadığımız onca sıkıntıya rağmen “Lisans Tamamlama” talebimizi hep canlı tuttuk. Yetkili sendika olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığında katılmakta olduğumuz 2007 Ekim, 2008 Nisan-Ekim, 2009 Nisan- Ekim, 2010 Nisan – Ekim toplam 7 adet Kurum İdari Kurulu Tutanaklarına yazdırmak suretiyle karar aldırdık. 2009 Yılında YÖK başkanımız Sayın Yusuf Ziya Özcan makamında ziyaret edilerek “Lisans Tamamlama” talebimiz iletildi. Bu talebimiz doğrultusunda YÖK’ün bizden istemiş olduğu dilekçeler tüm teşkilatımızdan sendikamız aracılığı ile toplanmıştır. Genel Yetkili Sendika olarak katıldığımız 2008, 2009, 2010 toplu görüşme masalarına da diğer çalışmalarımıza paralel Tarım Orman, Çevre çalışanlarımızın diğer her türlü sorunları gibi Lisans Tamamlama talebimizi güçlü bir biçimde taşıdık. Orada yapılan müzakerelerde ve sunumlarda Genel Başkanımız Günay KAYA güçlü bir şekilde taleplerimizi hep dile getirmiştir. Toplu Görüşme Masasında ısrarlı talebimiz karşılık bulmuş ve 2010 toplu görüşme kayıtlarına Lisans tamamlama konusunda “Devlet Personel Başkanlığının ve Bakanlığın konuyu takip etmesi” ibaresi koydurulmuştur.  TOÇ BİR-SEN’in daha önceden YÖK ve Üniversiteler nezdinde yapmış olduğu ciddi girişimler ve 81 İlimizde topladığımız binlerce dilekçe olumlu sonuç vermiştir. Sadece Memur-Sen ve TOÇ BİR-SEN, Memur-Sen’e bağlı yetkili sendikalarının imzaladığı 2010 yılı Toplu Görüşmeleri sonucu işin içine Devlet Personel Başkanlığı ve Bakanlıkların bir protokolle resmi olarak dahil edilmesi meselenin YÖK ve Üniversiteler bakımından çok daha olumlu, çok daha pozitif, çok daha iyi niyetle algılanmasını sağlamıştır.

 

YÖK’teki bu olumlu anlayış birçok Üniversitenin uzaktan eğitim merkezlerinin harekete geçmesini hızlandırarak Lisans Tamamlama konusunda ciddi adımlar atmalarını kolaylaştırmıştır.

             Bizler Tarım Orman hizmet kolunun Genel Yetkili Sendikası TOÇ BİR-SEN olarak görüştüğümüz her platformda Lisans Tamamlama hakkının ziraat, veteriner sağlık teknikerlerimiz için mutlaka, birlikte ve hiç bir bölümün dışarıda bırakılmayacak şekilde protokole bağlanmasını talep ettik.

            Özellikle bulundukları, sorumluluklarını taşıdıkları makamların her saniyesini Millete ve Devlete nasıl hizmete dönüştürebilirim, Üniversiteyi, Fakülteyi nasıl milletime daha yararlı kılabilirim derdini ve heyecanını duymalarını görmekten ziyadesiyle memnun olduğumuz kendileriyle tanışmaktan onur duyduğumuz başarılı devlet adamları, saygın bilim insanları 19 Mayıs Üniversitesinin rektörü Sayın Prof. Dr. Hüseyin AKAN, Ziraat Fakültesi Dekanı Sayın Prof Dr. Mehmet KURAN ve Uzaktan Eğitim Merkez Müdürü Prof. Dr. Vedat CEYHAN’ın gayretli ve takdire şayan çalışmalarıyla hazırlanan çalışma Tarım ve Köyişleri Bakanı Sayın Mehmet Mehdi EKER’e sunulmuştur. TOÇ BİR-SEN olarak yaptığımız her görüşmemizde ve özellikle 19 Mayıs Üniversitesinin Sayın Rektörüne Veteriner Sağlık Teknikerlerimizin hiçbir biçimde kapsam dışı tutulmamasını ve Ön Lisans, Meslek Yüksek Okullarımızın bütün bölümlerimizin kapsama alınması noktasındaki çalışanlarımızın taleplerini 16 Mart 2011 günü yapmış olduğumuz ziyarette ilettik.

 

            Bu anlamda Veteriner Fakültesinin güler yüzlü, mütevazi Dekanı Sayın Prof Dr. Mustafa ALİŞARLI ile yaptığımız, görüşme ve yukarıdaki her bir görüşmede başta Ondokuz Mayıs Üniversitesinin Sayın Rektörü, Ziraat Fakültesi, Veteriner Fakültesinin Sayın Dekanları ve Uzaktan Eğitim Merkezinin Sayın Müdürü ile Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknikerlerimizin Lisans Tamamlama haklarına kavuşmaları için çok verimli, fevkalade seviyeli görüşmeler gerçekleştirilerek çözüm adına çok ciddi hamlelerin gerçekleşmiş olduğunu çalışanlarımızın bilmelerini isteriz. İtiraf etmeliyiz ki Sayın Rektör, Prof. Dr. Hüseyin AKAN beyefendiler, başta olmak üzere Sayın Dekanlar, Sayın Uzaktan Eğitim Merkezi Müdürleri bizlere çözüm odaklı yüksek anlayışları, iyi niyetli, samimi ve güler yüzleriyle Ondokuz Mayıs Üniversitesindeki değişim, dönüşüm ve gelişimi somut bir şekilde göstermiş oldular. TOÇ BİR-SEN ailesi olarak devlet millet sevdalısı saygın bilim insanlarımıza sonsuz şükranlarımızı teşekkürlerimizi sunmayı bir borç biliyoruz.

 

           
       TOÇ BİR-SEN olarak Tarım ve Köyişleri Bakanlığımız Personel Genel Müdürlüğü, Teşkilatlanma ve Destekleme Genel Müdürlüğü ve Sayın Bakanın bu konuda görev tevdi ettiği Tarımsal Araştırmalar Genel Müdürlüğü nezdinde ki görüşmeleri ve çalışmaları hızlandırdık. Üniversite ve Bakanlığımızın dışındaki bir takım engellemeleri de ortadan kaldırarak amacımız ve önceliğimiz Veteriner Sağlık ve Ziraat Teknikerlerimize 2011-2012 eğitim ve öğretim yılına yetişecek Lisans Tamamlama hakkının verileceği protokollerin imzalanması ve yedi yıllık azimli mücadelemizin mutlu sonla sonlanması için yoğun çalışmalarımızı devam ettirmekteyiz. Ziraat ve Veteriner Sağlık Teknikerlerimize, kamuoyuna saygı ile duyurulur.
Sayfayı Yazdır