Bunları Biliyor Muydunuz?

 • » Sendikaların Örgütlenme Ve İşleyişine İlişkin Kanun Hükümlerine İlişkin Değişiklik Taleplerinin Karşılanmasını Sağladık
 • » Aday Kamu Görevlilerinin Sendika Üyesi Olabilmesinin Önünü Açtık
 • » Kamu Avukatlarının Vekalet Ücretlerinin Artırılmasını Sağladık
 • » Şehit ya da Malul Olan Orman Çalışanları İçin Verdiğimiz Mücadele Zaferle Sonuçlandı.
 • » Memurlara Ücretli Refakat İzni Verilmesini Sağladık
 • » Aday Memurlara, Uyarma, Kınama Cezası Verilince Memurluktan Çıkarılmalarına Son Verilmesini Sağladık
 • » Fazla Çalışmalarda Mesai Ücreti Ve İzin Hakkı Verilmesini Sağladık
 • » Sözleşmeli Personele; On Güne Kadar Ücretli Mazeret İzni Verilmesini Sağladık
 • » 310.000 Sözleşmeli Çalışanın Kadroya Geçirilmesini Sağlandık
 • » Memurlara Ücretsiz İzin Kullanmada 10 Yıl Hizmet Şartının, 5 Yıla İndirilmesini Sağladık
 • » Hamile Memurlara Hamileliklerinin 24’üncü Haftasından İtibaren Gece Nöbeti Ve Vardiya Görevi Verilmemesini Sağladık
 • » Aday Memurlara, Uyarma, Kınama Cezası Verilince Memurluktan Çıkarılmalarına Son Verilmesini Sağladık
 • » Sözleşmeli Personele; On Güne Kadar Ücretli Mazeret İzni Verilmesini Sağladık
 • » Araştırmacıların Kariyerlerine Uygun Olarak, Mühendis veya Mimar Gibi Unvanlara Atanabilmesinin Önünü Açtık
 • » Özelleştirme Uygulamaları Sonucu Araştırmacı Olarak Atanan Personelin Mali Haklarında İyileştirme Yapılmasını Sağladık
 • » Fazla Çalışmalarda Mesai Ücreti ve İzin Hakkı Verilmesini Sağladık
 • » 100 ve Daha Fazla Personelin Bulunduğu İşyerlerinin En Üst Amirlerinin Sendika Üyesi Olma Yasağının Kaldırılmasını Sağladık
 • » Aday Kamu Görevlilerinin Sendika Üyesi Olabilmesinin Önünü Açtık
 • » Koruma ve Güvenlik Görevlilerinin Sendika Üyesi Olabilmesinin Önünü Açtık
 • » 399 Sayılı KHK’ye Tabi Çalışanlara Sendika Kurma ve Sendika Üyeliği Yasağının Kaldırılmasını Sağladık
 • » Mazeret İzni Sürelerinin Artırılmasını, Kayın Hısımlarının Vefatı Halinde de Mazeret İzni Verilmesini Sağladık
 • » Memurlara Ücretli Refakat İzni Verilmesini Sağladık
 • » Memurlara Ücretsiz İzin Kullanmada 10 Yıl Hizmet Şartının, 5 Yıla İndirilmesini Sağladık
 • » KİT’lerde Konut Kira Bedellerinin 01/07/2012 Tarihinden İtibaren % 85’inin Tahsil Edilmesini Sağladık
 • » Hamile Memurlara Hamileliklerinin 24’üncü Haftasından İtibaren Gece Nöbeti ve Vardiya Görevi Verilmemesini Sağladık
 • » Disiplin Cezalarının Tamamına Karşı Yargı Yolunun Açılmasını Sağladık
 • » 657’ye Tabi Devlet Memurlarında Sicil Sisteminin Kaldırılmasını Sağladık
 • » Engelli Memurların Mesai Saatlerini, Özür Durumu, Hizmet Gerekleri, İklim ve Ulaşım Şartları Göz Önünde Bulundurulmak Suretiyle, Diğer Memurlardan Farklı Bir Şekilde Düzenlenmesini Sağladık
 • » Devlet Memurlarına Yapılan Giyecek Yardımlarının Nakdi Olarak Ödenmesini Sağladık
 • » Aylıksız İzinde Olan Memurun Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavına Girebilmesini Sağladık
 • » Disiplin Cezalarında 7 Günlük Savunma Süresinin Asgari Süre Olarak Uygulanmasını Gerçekleştirdik
 • » Ücreti Karşılanmayan Her Sekiz Saatlik Mesainin İzne Çevrilmesini Sağladık
 • » Devlet Memurlarının Toplu Halde Şikâyet ve Müracaat Yasağını Kaldırdık ve Yeniden Düzenlenmesini Sağladık
 • » 4/C’lilere Eş Aile ve Çocuk Yardımlarının Verilmesini Sağladık
 • » 4/C’li Personele Aylık 2 Gün İzinleri Haricinde, On Güne Kadar Ücretli Mazeret İzni Verilmesini Sağladık
 • » 4/C’lilerin İş Güvencesine Kavuşmalarını Sağladık
 • » 4/C’li Hamile Kadın Personele Hamilelik ve Doğum Sonrasında Gece Nöbeti Yazılmamasını Sağladık
 • » Sözleşmeli Personelin Ek Ödemeleri Artırılarak Emsali 4/A’lı Personelin Ek Ödeme Oranları İle Eşitlendi
 • » Sözleşmeli Personelin Giyim Yardımı Almasını Sağladık
 • » Sözleşmeli Personele Yiyecek Yardımı Verilmesini Sağladık
 • » Sözleşmeli Personelin Eş ve Sağlık Durumu Nedeniyle Tayin İsteyebilmelerini Sağladık
 • » Tarım - Ormancılık Hizmet Kolunda Yaklaşık 11 Bin Sözleşmeli Çalışanımızın Kadroya Geçirilmesini Sağladık
 • » Aday Memurların Uyarma ve Kınama Cezası Almaları Halinde Meslekten İhraçlarını Önüne Geçilmesini Sağladık
 • » Sözleşmeli Personelin Yıllık İzinlerini Yıl İçerisinde Kullanmalarını Sağladık
 • » Kamu Personelini İlgilendiren Lojman, Kreş Disiplin Kurullarında Sendika Temsilcilerinin Bulunmasını Sağladık
 • » Koruyucu Gıda Yardımı ile Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemeleri Verilmesini Sağladık
 • » 4 /C’lilerin Çalışma Sürelerinin 10 Aydan 11 Ay 28 Güne Çıkarılmasını Sağladık
 • » 4/C’lilerin Sözleşmelerinden Kesilen Damga Vergisinin Kaldırılmasını Sağladık
 • » .
 • » Orman Genel Müdürlüğü’nde Görevli 6500 Kişinin (Teknik Personel ile Orman Muhafaza Memurlarının) Zati Silahlarının Yenilenmesini Sağladık
 • » Mahkeme Kararı İle İşlerine Son Verilen 150 Orman Muhafaza Memurunun Sorunun Çözülmesini Sağladık
 • » Orman ve Su İşleri Bakanlığı Harcırah Ödemelerinde Bölge Sınırının Yerine İl Sınırının Esas Alınmasını Sağladık
 • » Orman Muhafaza Memurlarının Belediyelerce İşletilen Toplu Taşıma Araçlarından Ücretsiz Faydalanmalarını Sağladık
 • » TKDK’da çalışan 716 Uzman Personelin Yabancı Dil Sorununun Çözülmesini Sağladık
 • » Sözleşmeli Personelin Aile ve Çocuk Yardımı Almalarını Sağladık
 • » Sözleşmeli Personelden Alınan Damga Vergisinin Kaldırılmasını Sağladık
 • » TİGEM’de Görev Yapan Personelin de Giyim Yardımı Almasını Sağladık
 • » TİGEM’de Nöbetçi Memur Uygulamasını Kaldırdık
 • » TİGEM’de Hafta Sonu Çalışmalarında Yeni Düzenlemeye Gidilmesini Sağladık
 • » İlk Defa Devlet Memuru Olarak Atanacak Engellilerin, Genel Hükümler Dışında Ayrı Bir Sınavla Kamuya Alınmasını Sağladık
 • » Kamuda Başörtüsü Yasağının Kaldırılmasını Sağladık