DKMP GENEL MÜDÜRLÜĞÜ’NDE “FAZLA MESAİ” KAZANIMIMIZ HAYATA GEÇİRİLİYOR

Haber tarihi: 3.4.2018 | Okunma: 832
Bu Haberi Paylaşın

Yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak onlarca kazanıma imza attığımız 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımızdan biri daha hayata geçiriliyor. Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde yasa dışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik fazla mesai yapan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere “Fazla Mesai Ücreti” ödenecek, DKMP Şefi olarak görev yapan personele ise ek ödeme oranlarına 5 Puan ilave edilecek.

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nde “yasa dışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik” faaliyetleri yürütmek üzere normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere fazla çalışma ücreti ödenmesi ve Şef olarak fiilen görev yapanlara yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilmesi ilişkin : 98382993-020- 675 sayılı ve 02/04/2018 tarihli olur Orman ve Su İşleri Bakanı Sayın Prof. Dr. Veysel Eroğlu’nun talimatı ile tüm ilgili birimlere gönderilmiştir.

25.08.2017 tarih ve 30165 sayılı Resmi Gazete ‘de yayımlanan 2018 ve 2019 Yıllarını Kapsayan 4. Dönem Toplu Sözleşmesi Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu Mutabakat metninin;

 

Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personelinin fazla çalışma ücreti

Madde 23- (1) Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğünde görev yapan memur ve sözleşmeli personelden yasadışı avcılığı ve biyokaçakçılığı önlemeye yönelik olarak normal çalışma saatleri dışında fiilen çalışan personele, her bir personel için ayda 50 ve yılda 300 saati geçmemek üzere yılı merkezi yönetim bütçe kanununda belirlenen fazla çalışma saat ücretinin üç katını aşmamak kaydıyla fazla çalışma ücreti ödenir.

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğünde görev yapan şeflerin ek ödemesi

Madde 17- (1) Orman ve Su İşleri Bakanlığı ile Orman Genel Müdürlüğü taşra teşkilatında mühendis unvanlı kadrolarda bulunanlardan, doğa koruma ve milli parklar şefi ve orman işletme şefi olarak fiilen görev yapanların, 375 sayılı Kanun Hükmünde Kararnameye ekli (I) sayılı Cetvele göre yararlanmakta oldukları ek ödeme oranına 5 puan ilave edilir.

 

Bu kazanımımızla, ayda 50 saati yılda 300 saati geçmemek üzere, normal mesai saatleri dışında, yasadışı avcılık ve biyokaçakçılık ile mücadele amacıyla fazla mesai yapan Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü personeline “Fazla Mesai Ücreti” bütçe kanununda belirlenen fazla mesai saat ücretinin 3 katı ücret ödenecektir. Bunun parasal karşılığı da brüt olarak ayda 300 TL yılda 1800 TL’dir. 

Bu kazanımımızın üyelerimize, çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve ülkemize, hayırlı olmasını diliyor, kazanımımızın hayata geçirilmesinde noktasında verdikleri katkıdan dolayı başta Sayın Bakanımız Prof. Dr. Veysel Eroğlu olmak üzere, Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürü Nurettin Taş’a Bakanlık ve Genel Müdürlük bürokratlarımıza teşekkür ediyoruz.

Toç Bir-Sen olarak yetkili sendika olmanın sorumluluğu gereği, üyelerimizin ve hizmet kolumuzda görev yapan tüm çalışanların, her türlü hak ve menfaatlerinin korunması ve geliştirilmesi için vermiş olduğumuz sendikal mücadelemizi kararlılıkla sürdüreceğiz. 

 

Orman ve Su İşleri Bakanlığı Doğa Koruma ve Milli Parklar Genel Müdürlüğü’nce gönderilen olura ulaşmak için burayı tıklayınız.

 

Usul ve Esaslara ulaşmak için burayı tıklayınız

 

1 Nolu Cetvele Ulaşmak için burayı Tıklayınız

 

2 Nolu Cetvele Ulaşmak için burayı Tıklayınız