LİSANS TAMAMLAMA TALEBİ YÖK BAŞKANI SARAÇ’A İLETİLDİ

Haber tarihi: 28.3.2018 | Okunma: 1784
Bu Haberi Paylaşın

Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’ı ziyaret etti.

Ziyarette Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Tarım ve Ormancılık hizmet kolunda üniversitelerin gıda, ziraat, hayvancılık ve ormancılık branşlarında eğitim veren meslek yüksekokullarından önlisans düzeyinde mezun durumda olan tekniker ve teknisyenlerin  "Lisans Tamamlama" hakkına kavuşmaları için Toç Bir-Sen’in yaptığı çalışmalar ve YÖK’ten beklentilerini içeren dosyayı YÖK Başkanı Saraç’a sundu.

Aynı Bakanlıkta farklı unvanlarda çalışan personelden, sağlık hizmetleri sınıfında yer alanlara lisans tamamlama hakkı verilmesinin çok yerinde ve isabetli olduğunun altını çizen Öztürk, teknik hizmetler sınıfında görev yapan tekniker ve teknisyenlerin de bu haktan yararlandırılması gerektiğini ifade etti.

“LİSANS TAMAMLAMA ÖNÜNDEKİ ENGELLER ANAYASA’NIN EŞİTLİK VE EĞİTİM-ÖĞRETİM İLKELERİNE AYKIRIDIR”

Saha deneyimine sahip olan teknik hizmetler sınıfında yer alan tekniker, teknisyen unvanlı çalışanlara lisans tamamlama hakkı tanınması talebini ileten Öztürk; “Tekniker ve teknisyenler; Ziraat Fakültelerine, Tarım ve Doğa Bilimleri Fakültelerine, Tarımsal Biyoteknoloji Bölümlerine, Mühendislik Fakültelerinin Gıda Mühendisliği Bölümlerine ve Fen Edebiyat Fakültelerinin Biyoloji ile Moleküler Biyoloji ve Genetik Bölümlerine, Veteriner Fakülteleri ile Orman Fakültelerine gerekli mevzuat değişikliği yapılmak suretiyle kendi eğitim alanlarında tercih imkanı verilerek lisans tamamlama hakkı beklemektedirler. Zira Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve diğer unvanlarda görev yapan YÖK duyurularında belirtilen şartları taşıyan teknik personele 6569 sayılı Kanunla “Sağlık Alanında Lisans Tamamlama” düzenlemesi yapılarak lisans tamamlama için tercih hakkı verilmiştir. Dolayısıyla aynı Bakanlıkta farklı unvanlarda çalışan personelden, sağlık hizmetleri sınıfında yer alanlara lisans tamamlama hakkı verilirken, teknik hizmetler sınıfında görev yapan tekniker ve teknisyenlerin bu haktan yararlandırılmaması; Anayasamızın 10. Maddesinde yer alan “Herkes, dil, ırk, renk, cinsiyet, siyasi düşünce, felsefi inanç, din, mezhep ve benzeri sebeplerle ayrım gözetilmeksizin kanunun önünde eşittir” ilkesi ile 42. Maddesinde yer alan “Kimse, eğitim ve öğrenim hakkından yoksun bırakılamaz” hükmünde yer alan eğitim ve öğrenim hakkı vurgusuna uygun değildir” dedi.

Öztürk, tekniker ve teknisyenlerin Lisans Tamamlama hakkından faydalandırılmamasının Anayasa’nın hem eşitlik hem de eğitim ve öğrenim ilkelerine aykırı olduğunu, eşitsizliğin giderilmesi için de teknikerlere lisans tamamlama hakkı verilip, konuyla ilgili gerekli yasal düzenleme yapılarak yaşanan mağduriyetlerin ortadan kaldırılması gerektiğinin altını çizdi.

Konuşmaların ardından Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk hazırladıkları dosyayı YÖK Başkanı Prof. Dr. M. A. Yekta Saraç’a sundu. Öztürk Toç Bir-Sen olarak bugün YÖK Başkanı Saraç’a sundukları Lisans Tamamlama taleplerini ve dosyayı, 26 Şubat 2018 tarihinde Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba’ya da ilettiklerini kaydederek; “Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak; Lisans Tamamlama talebimizin olumlu neticelenmesi için tüm bürokratik görüşmelerimizi ve çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürecek, bu haklı talebimizin hayata geçirilmesi için konunun takipçisi olmaya devam edeceğiz” dedi.