OGM Çalıştayı Sonuç Kararları İmza Altına Alındı

Haber tarihi: 31.12.2015 | Okunma: 12246
Bu Haberi Paylaşın

“OGM Çalışanlarının Sorunları ve Çözümleri” Çalıştayı; Yetkili Sendika Toç Bir-Sen ve Orman Genel Müdürlüğü’nün üst düzey iştiraki, diğer sosyal ve kamu tarafların katılımıyla 15 - 17 Aralık 2015 tarihleri arasında Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde Çam Otel’de gerçekleştirildi.

Orman Genel Müdürü İsmail Üzmez ve 200 civarında OGM çalışanı ile Toç Bir-Sen Genel Başkanı Günay Kaya ve Yönetim Kurulu üyelerinin katıldığı çalıştayda,  III. Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinde son 14 yılın en iyi Toplu Sözleşmesi’ne imza atan Toç Bir-Sen’in kazanımlarla taçlandırdığı taleplerinden biri olan, Hizmet Kolu 8. Bölümü’nün “Rotasyon” başlıklı 14. Maddesi hükmü ve Kurum İdari Kurulu toplantılarında alınan kararlar gereğince, OGM’de rotasyon başta olmak üzere çalışanların tüm sorunları ele alındı.

İki gün süren çalıştay ’da Orman Genel Müdürlüğü’nün üst düzey yönetimi ve Toç Bir-Sen Genel Merkez Yönetim Kurulu üyelerinin katılımıyla; İdareciler, Genel İdari Hizmetler Çalışanları, Orman Muhafaza Memurları, Teknik Elemanlar Çalışma Grubu olmak üzere dört çalışma grubu oluşturularak sorunların tespiti ve çözüm önerileri tartışılarak aşağıdaki konularda mutabakat sağlandı.

 

Çalıştay sonucunda, mutabakata varılan hususlardan bazıları şunlardır;

- Eş durumu, Sağlık Sorunu vb. mazeret tayinlerinin öncelikle değerlendirilmesi ve en fazla 4 ayda bir atamaların gerçekleştirilmesi,

- Çocuğu TEOG ve Üniversite sınavlarına girecek memurların 1 yıl tayinlerinin ertelenmesi,

- Becayiş hakkının tanınması,

- 3. ve 4. Hizmet Bölgelerinde veya tercih edilmeyen diğer mahrumiyet yerlerde mevcut personel kalmak isterse en az 3 yıl ilave süre verilmesi ve bu sürelerin bir üst hizmet bölgelerinden sayılması,

- Mühendis ve başmühendislerin hizmet sürelerinin hesaplanmasında bölge müdürlüğü merkezi, işletme müdürlüğü ve diğer birimlerde geçen sürelerin ayrı ayrı değerlendirilmesi,

- Tayinlerde, hizmet puanlarının, boş yerlerin, yerleştirme sonuçlarının şeffaf bir şekilde ilan edilmesi,

- Fazla çalıştırılan memura, fazla çalışma süresi karşılığında ücreti ödenmesi ya da izin kullandırılması,

- Ülke genelinde, yeni işletme şeflikleri kurarak, ihtiyaç olan yerlere uzmanlık şeflikleri açarak işletme şeflerinin iş yükünün azaltılması,

- Görevde yükselme ve unvan değişikliği sınavlarının sık sık açılarak, sınavların sonucunda resen atama yapılmaması,

- Orman Muhafaza Memurlarından belirli hizmet ve eğitim şartlarını taşıyanların görevde yükselme sınavlarına katılabilmesinin sağlanması,

- Orman Muhafaza Memurlarının aşırı iş yükünü azaltmak için bir an önce çok sayıda açıktan atama yoluyla Orman Muhafaza Memuru alımının yapılması,

- Orman Muhafaza Memurlarının yeni kıyafetlerinin bir önce verilmesi,

- Orman memurlarının, görevde ve emeklilikte Kamu Görevlisi Silah Ruhsatı sorununu çözmek için bir an önce yasal düzenleme yapılması,

- İş Sağlığı ve Güvenliği için gerekli tedbirlerin bir önce alınması,

- Yangın Fazla mesai nöbet sürelerinin, tüm memurlar için 20 saat artırılması,

- İlgili kişiden alınan Tapulu Kesim ücretlerinden, görevli memurlara ödeme yapılması.

Rotasyon uygulamalarının tamamen kaldırılması hususunda kurumla mutabakata varılamadığından, 3. Dönem Toplu Sözleşme Hükmü gereği kurumla yapılacak çalışmalar Devlet Personel Başkanlığı koordinesinde ayrıca yürütülecektir.

Toç Bir- Sen olarak bu soylu mücadelede, her ortamda ve her zaman çalışanlarımızın yanında olmaya devam edeceğiz.

"OGM Çalışanlarının Sorunları ve Çözümleri Çalıştayı" Sonuç Kararlarının tamamına ulaşmak için burayı tıklayınız.

Habere Bağlı Fotoğraflar