SORUNLARIN ÇÖZÜMÜ İÇİN BAKAN FAKIBABA İLE GÖRÜŞTÜK

Haber tarihi: 26.2.2018 | Okunma: 5455
Bu Haberi Paylaşın

Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak; veterinerlik hizmetleri uygulama ücretleri ile ilgili yaşanan sorunun çözümü ve çalışanlarımız adına oluşan hak mağduriyetinin ortadan kaldırılması için Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanımız Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba ile yurtdışı gezisi öncesinde Bakanlıkta bir araya gelerek "Uygulama Ücretlerinde Yaşanan Sorunun Giderilmesi İçin Sürecin Hızlandırılması ve Lisans Tamamlama İle İlgili Bakanlık nezdinde Çalışma Yapılması" konularında görüşme gerçekleştirdik.

Toç Bir-Sen olarak bugün gerçekleştirdiğimiz ziyarette Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk Uygulama Ücretlerinin 1 kuruşa düşürülmesinin; sahada özveri ile çalışan Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri, Veteriner Sağlık Teknisyenleri adına hak kaybı ve mağduriyet oluşturması, vatandaş ile Bakanlık çalışanlarını karşı karşıya getirmesi sebebiyle "Aşı ücretlerinin 75 Kuruş yerine 01.01.2018 tarihinden itibaren 1 Kuruş olarak uygulanacağı"na ilişkin yönergenin iptal edilmesi ya da uygulama ücretlerinde eski uygulamaya geri dönülmesi hususundaki taleplerimizi yineleyerek sürecin hızlandırılması talebinde bulundu.

Ayrıca GTHB’de çalışan ve üniversitelerin gıda, ziraat ve hayvancılıkla alakalı bölümlerinden Ön Lisans seviyesinde mezun olmuş ve Bakanlıkta farklı unvanlarda görev yapan personele sınavsız Lisans Tamamlama Hakkının verilebilmesi için Bakanlık nezdinde çalışma yapılmasını talep ettik.

Sayın Bakanımız da görüşmemizde; konu ile ilgili tamamen iyi niyetli olduklarını, amaçlarının meslektaşlarımızın işletme sahipleri ile para alışverişini ortadan kaldırmak olduğunu belirterek, Toç Bir-Sen’in görüş ve önerilerini dikkate alarak uygulamaya mevzuat düzenlenmesi yapılarak ya da 01.01.2018 öncesi uygulanan haliyle devam edilebileceğini dile getirdi

Görüşmenin ardından Bakanlık personelinin sorunlarının çözümüne ilişkin öneri ve taleplerimizin yer aldığı dosyayı Bakanımıza takdim ettik.

MÜSTEŞAR HADİ TUNÇ’LA DA GÖRÜŞEREK TALEPLERİMİZİ İLETTİK

Toç Bir-Sen Heyeti olarak, Sayın Bakanın yapacağı yurtdışı ziyareti programı dolayısıyla Bakanlık personelinin sorunlarının çözümüne ilişkin toplantımızı Gıda Tarım ve Hayvancılık Bakanlığı Müsteşarı Sayın Mehmet Hadi Tunç ile devam ettirdik. Sayın Müsteşarımızla çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarının korunması ve genişletilmesi ile ilgili pek çok konuda görüş alış verişinde bulunduk. Sayın Bakanımıza ilettiğimiz konuları ayrıntılı olarak Müsteşarımızla istişare ettik.

Yetkili sendika Toç Bir-Sen olarak; üyelerimizden aldığımız yetki ve üstlendiğimiz sorumluluğun bilinciyle Veterinerlik Hizmetleri Uygulama Ücretlerindeki sorunun çalışanların lehine olacak şekilde düzenlenmesi, kazanılmış haklarının iade edilmesi, çalışanlarımızın sosyal ve özlük haklarının genişletilmesi için verdiğimiz mücadelemizi kararlılıkla sürdürecek, Bakanlığımızın bu noktada atacağı tüm olumlu adımlara destek olmaya devam edeceğiz.

BAKAN FAKIBABA İLE GÖRÜŞÜLEN KONULARDAN BAZILARI

Genel Başkan Öztürk, “Uygulama Ücretlerine İlişkin Sürecin Hızlandırılması” taleplerinin yanı sıra;

  • Toplu Sözleşme ile elde edilen, GTHB personeline brüt 650 TL ilave ödemenin dağıtılması ile ilgili talimatın en geniş kapsamı ile tüm birimlere iletilmesi,
  • GTHB’de Kontrol Görevi yapan personele günlük bürüt 22 TL ilave ödeme yapılması hükmünden; Balıkçılık ve Su Ürünleri Şube Müdürlüğü personeli ile Teknisyen, Tekniker ve Laborant unvanlı personelin de faydalandırılması.
  • GTHB’de çalışan Sağlık ve Teknik Hizmetler Sınıflarında sayılan unvanlarda çalışan personele Fiili Hizmet Süresi Zammı (Yıpranma Payı) ’ndan faydalandırılması,
  • 2006/10344 sayılı Bakanlar Kurulu kararı gereğince teknik kökenli (Mühendis) personele ödenen “Büyük Proje Tazminatı” nın Merkez ve Taşra Teşkilatına dağıtımının planlanması
  • GTHB’de çalışan ve üniversitelerin gıda, ziraat ve hayvancılıkla alakalı bölümlerinden Ön Lisans seviyesinde mezun olmuş ve Bakanlıkta farklı unvanlarda görev yapan personele sınavsız Lisans Tamamlama Hakkının verilebilmesi,
  • 5648 sayılı TKDK Kanunu ve Tarım ve Kırsal Kalkınmayı Destekleme Kurumu Personel Yönetmeliği’nin bazı maddelerinde değişiklik yapılması gibi bazı talepleri de Bakanımıza ileterek bu hususları içeren dosyayı sunduk.

Görüşmelerde Genel Başkanımız Hüseyin Öztürk; Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği sınavlarına ilişkin talebimizden Unvan Değişikliği Sınavı’nın kabul görmesi ve sınav takviminin açıklanması nedeniyle Bakan Fakıbaba’ya ve Bakanlık bürokratlarına gösterdikleri duyarlılıktan teşekkür ederek Görevde Yükselme Sınavı’na ilişkin çalışmanın da Bakanlığımız tarafından biran önce sonuçlandırılarak sınav tarihinin açıklanmasını beklediklerini belirtti.

 

Çalışanlarımıza ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.