4'ÜNCÜ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ HAYIRLI OLSUN

Fatih DOĞAN - Genel Başkan Yardımcısı (Mevzuat ve Toplu Sözleşme)

Okunma: 1945
Bu Haberi Paylaşın

Kıymetli dava arkadaşlarım;

2001 yılında tarım-ormancılık hizmet kolu çalışanlarımızın hak, hukuk, emek ve ekmek mücadelesi için çıktığımız soylu mücadelemizde kıymetli üyelerimizin teveccühü ile 2008 yılında aldığımız yetkiyi hamdolsun 81 ilin tamamına yayarak 42.754 üye ile kuruluşumuzun 16 yılını 10'uncu yetki yılımız ile taçlandırdık.

Üstlendiğimiz yetkinin bizlere yüklediği ağır sorumluluğunun bilinci ile Kurum İdari Kurullarında, Kamu Personeli Danışma Kurullarında, Toplu Görüşme ve Toplu Sözleşme masalarında, Kamu Görevlileri Hakem Heyetlerinde üyelerimizin ve tarım-ormancılık hizmet koluna bağlı kurumlarda görev yapan tüm kamu çalışanlarımızın mali, sosyal ve özlük haklarının kazanılmasını, korunmasını ve genişletilmesini, alınterinin ve emeğin kazanıma dönüştürülmesini kendimize şiar edindik.

Hatırlayacağınız gibi, 2015 yılının Ağustos ayında gerçekleştirilen ve kamu çalışanlarının masadaki tek temsilcisi olan Memur-Sen’in 2016-2017 yıllarını kapsayan, III. Dönem Toplu Sözleşmesi tarihi kazanımlarla doludur. Son 14 yılın en iyi sözleşmesi olan bu sözleşmede genele ilişkin 213 kazanımla tarihe altın harflerle not düştük. Elif gibi dik ve onurlu durduğumuz, emek, ekmek, hak ve özgürlüklerimizin için büyük mücadele verdiğimiz masada imza altına aldığımız kazanımlarımızdan bazıları;

-Cuma günleri öğle tatilinin ibadet hürriyetini engellemeyecek şekilde düzenlenmesi, TAR-GEL Projesi’nin sonlandırılması, GTHB’de Üretimi Teşvik Primi İle Ek Ödeme Mahsuplaşmasındaki Vergi Mağduriyetinin giderilmesi,  ESK, TMO ve TİGEM’de Görev Yapan Mühendislerin ve Veteriner Hekimlerin Ek Ödemelerinin 12 Puan (90 TL) Artırılması, Yangın Fazla Mesai Saatinin 60 Saatten 80 Saate Çıkarılması, GTHB’de Üretimi Teşvik Primi Hesaplamalarında Kullanılan Yıllık İzin Sürelerinin Düşülmemesi, GTHB’ye Doğrudan Bağlı Kurumlardaki Diğer Sağlık Hizmetleri Çalışanlarının Özel Hizmet Tazminatlarının Artırılması,  Orman Yangınlarıyla Mücadele Eden Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesi, KİT Çalışanlarının Yıllık İzinlerini Bir Sonraki Yıla Devredebilmeleri, OGM Hava Araçlarında Görevli Personele Yangın Tazminatı Verilmesi, OGM Orman Kadastro Hizmetlerinde Çalışan Personele Kadastro Tazminatı verilmesi, GTHB’de Üretimi Teşvik Pirimi Alan Personele “Ek Ödeme Alma” Şartı ile ÜTP’den Feragat Hakkı, Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının Aylık 5 Puan (40 TL) Artırılması … idi.

Kıymetli arkadaşlar;

Yine bir Toplu Sözleşme arefesindeyiz. Ağustos ayında gerçekleştirilecek olan IV. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde de daha önceki görüşmelerde olduğu gibi kamu çalışanlarımızın alınterinin karşılığının verilmesi için mücadele vereceğiz. Masada, kamu çalışanlarının temsilcisi olarak, sadece 81 ildeki İl ve Şube Başkanlarımızın, İşyeri Temsilcilerimizin, Kadınlar ve Engelli Çalışanlar Komisyonlarımızın yanısıra tüm üyelerimiz ve hizmet kolumuzda görev yapan tüm kamu personelinin bizlere ulaştırdığı talepleri doğrultusunda hazırladığımız tekliflerimizin kazanıma dönüştürülmesi için mücadele edeceğiz.

III. Dönem Toplu Sözleşmesi’nde elde ettiğimiz kazanımların yanısra bu yıl Toplu Sözleşme masasında çalışanlarımız için mücadele edeceğimiz öncelikli taleplerimizden bazıları ise şöyle olacak;

 

 • GTHB’de Üretimi Teşvik Primi’nin ek ödemede mahsuplaşma yapılmaması.
 • Personele dağıtılan Üretimi Teşvik Primi’nin, Gelir Vergisi’ne esas maaş matrahına eklenmemesi.
 • GTHB’de Kontrol ve Denetim görevi yapan personele Denetim Tazminatı verilmesi.
 • GTHB’de Kontrol ve Denetim görevi yapan personelin, Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı ödemelerinde “açık alan/kapalı alan” sınırlandırmasının kaldırılması.
 • Hizmet kolumuzda yer alan KİT kuruluşlarında (TİGEM, TMO, ESK ) görev yapan sözleşmeli personelin Ek Ödemelerinin artırılması.
 • TMO personeline Mahsul Alım Primi,  TİGEM personeline Hasat Primi ödenmesi.
 • TMO ve TİGEM personeline ÜTP verilmesi.
 • ESK ve AOÇ çalışanlarının Fazla Mesai Ücretlerinin 5 katı tutarında ödenmesi.
 • TKDK personeline Kadro verilmesi.
 • TKDK da görev yapan Destek Personelinin sözleşme ücretlerine seyyanen artış yapılması.
 • DKMP Genel Müdürlüğü personeline fazla çalışmaları karşılığında, fazla mesai ücretlerinin 5 katı tutarında ödenmesi.
 • DKMP Genel Müdürlüğü personeline Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi verilmesi.
 • OGM Yangın Fazla Mesai Ücretlerinden Gelir Vergisi kesilmemesi.
 • Orman Muhafaza Memurlarının, belediyelerce işletilen toplu taşıma araçlarından ücretsiz faydalanmasına ilişkin sorunların tamamen çözülmesi.
 • Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının 15 puan artırılması.
 • Hizmet kolunda görev yapan tüm personelin görevi, unvanı ve yaptığı işin niteliğine göre Fiili Hizmet Süresi Zammından faydalandırılması.
 • Hizmet Kolumuzda görev yapan ön lisans mezunu personel için Lisans Tamamlama hakkının verilmesi.
 • Hizmet Kolumuzda görev yapan Tekniker, Teknisyen, Veteriner Sağlık Teknisyeni, Veteriner Sağlık Teknikeri ve Laborant unvanlı personelin Ek Ödemelerinin 10 puan artırılması.
 • Hizmet Kolumuzda görev yapan personelin Ek Ödemelerinin; yüksek lisans mezunları için 10 puan, doktora derecesini elde etmiş olanlar için 20 puan artırılması.
 • Kadroları Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri sınıfında yer alan personelin de Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı ödemelerinden faydalandırılması.

Birkez daha 4’üncü Dönem Toplu Sözleşme görüşmelerinin üyelerimiz, hizmet kolu çalışanlarımız, tüm kamu görevlileri, milletimiz ve ülkemiz adına hayırlı olmasını diliyorum.


Yazarın Diğer Yazıları

 1. 4'ÜNCÜ DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ HAYIRLI OLSUN