“Anaların Acılarına, Gözyaşlarına Kayıtsız Kalamayız”