Soruşturmacı ve Disiplin Cezasını Veren Kişi Aynı Olamaz

Soruşturmacı ve Disiplin Cezasını Veren Kişi Aynı Olamaz

A- A A+
23 Şubat 2018 Cuma


Soruşturmacı ve Disiplin Cezasını Veren Kişi Aynı Olamaz

Disiplin Soruşturmasında Memurun Lehine ve Aleyhine Delilleri Toplayan Muhakkik ile Cezayı Verenin Aynı Kişi Olması Tarafsızlık İlkesine Büyük Darbedir

Disiplin cezaları, kamu hizmetinin gereği gibi yürütülebilmesi bakımından kamu görevlilerinin mevzuat uyarınca yerine getirmek zorunda oldukları ödev ve sorumlulukları ifa etmemeleri veya mevzuatta yasaklanan fiillerde bulunmaları durumunda uygulanan yaptırımlar olup, memurların özlük hakları üzerinde doğrudan ve önemli sonuçlar doğurmaları sebebiyle sübjektif ve bireysel etkileri bulunduğu gibi kamu görevinin gereği gibi sürdürülmesi ve kamu düzeninin sağlanması bakımından objektif ve kamusal öneme sahiptirler.

Bu bakımdan disiplin soruşturmalarının yapılmasında izlenecek yöntem, ceza verilecek fiiller ve ceza vermeye yetkili makam ve kurullar pozitif olarak mevzuatla belirlenmekte, doktrin ve yargısal içtihatlarla da konu ile ilgili disiplin hukuku ilkeleri oluşturulmaktadır.

Disiplin Kurulları ve Disiplin Amirleri Hakkında Yönetmeliği ilgili maddeleri göz önüne alındığında; kamu görevlisinin suç oluşturduğu iddia edilen fiili ile ilgili olarak İdarece açılan bir disiplin soruşturmasını yapmakla görevlendirilen soruşturmacının daha sonra disiplin amiri sıfatıyla ceza vermesi objektiflik ve tarafsızlık ilkesine uygun düşmemektedir.

Nitekim Manisa 2. İdare Mahkemesi’ nin 13.12.2017 tarih ve 2017/754E. ve 2017/1669K. Sayılı kararı ile yerel mahkeme lehimize karar vermiştir.

Sendika Üyelerimize ve kamuoyuna saygı ile duyurulur.

İLGİLİ KARARA ULAŞMAK İÇİN BURAYI TIKLAYINIZ

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR
DİĞER HABERLER