Toç Bir-Sen'den Bir Hukuk Zaferi Daha

Toç Bir-Sen'den Bir Hukuk Zaferi Daha

A- A A+
24 Nisan 2018 SalıAnkara 4. Vergi Mahkemesi, yetkili sendika TOÇ BİR SEN ‘nin : “ Toprak Mahsulleri Ofisi (TMO) Genel Müdürlüğü’nce tahsisi edilen kamu konutlarında oturan personelden alınan kira ve yakıt bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmaması ve tahsil edilen tutarların iadesi istemiyle yapılan başvuruların reddine dair TMO Genel Müdürlüğü’nün 01/07/2010 günlü ve 23615 sayılı ile Gelir İdaresi Başkanlığı’nın 08/06/2010 günlü ve 53046 sayılı işlemlerinin; 294 ve 302 sayılı Milli Emlak Genel Tebliğlerinde kira ve yakıt bedelleri üzerinden ayrıca KDV alınacağına dair hüküm bulunmadığını, Katma Değer Vergisi Kanunu’nun 8. Maddesinde “mal ve hakların kiralanması işlemlerinde mükellefin bu mal veya hakları kiraya verenler” olarak belirlendiğini, dolayısıyla kiralarda KDV’nin muhatabının kurum olduğunu ileri sürerek, iptaline ve öncelikle yürütmenin durdurulmasına” ilişkin açmış olduğu davada yürütmenin durdurulmasına karar vermiştir.

Mahkeme; kamu konutlarından yararlanan personelden alınan kira ve yakıt bedelleri üzerinden katma değer vergisi hesaplanmasına devam edilmesi, personel üzerindeki maddi külfeti ağarlaştıracak olması nedeniyle telafisi güç zararların doğmasına  sebebiyet vereceği görüşünde bulunmuştur.

Mahkeme Kararı için tıklayınız.

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR