TOÇ BİR-SEN’DEN BİR BAŞUCU KİTABI DAHA ‘ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU 2019’

TOÇ BİR-SEN’DEN BİR BAŞUCU KİTABI DAHA ‘ORMANCILIK SEKTÖR RAPORU 2019’

A- A A+
07 Kasım 2019 PerşembeTarım-Orman Çalışanları Birliği Sendikası Toç Bir-Sen, sendikacılıktaki örnek çalışmalarına bir yenisini daha ekleyerek ‘Ormancılık Sektör Raporu 2019’ isimli akademik çalışmasını sektör temsilcileri ve okuyucularla buluşturuyor.

Toç Bir-Sen tarafından hazırlanan ‘Ormancılık Sektör Raporu 2019’ isimli kitap; Orman Teşkilatının 180. yılında ormanların ve ormancılığın mevcut durumunu, sorunlarını ve çözüm önerilerini içeriyor. Bilimsel verilerin yer aldığı ve büyük bir titizlikle hazırlanan bu çalışma bu anlamda ormancılık sektöründe önemli bir kaynak kitap olacak.

‘Ormancılık Sektör Raporu 2019’ isimli kitap ile ilgili bir açıklama yapan Memur-Sen Genel Başkan Yardımcısı ve Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, bu çalışma ile tüm eko sistemin temelini oluşturan, doğal varlıklarımız olan ormanlarımızın korunması gibi kamu yararını önemseyen konularda tarafsız ve bilimsel bir bakışla, kamuoyunun bilgilendirilmesine ve bilinçlendirilmesine katkı sağlamayı hedeflediklerini belirtti.

Öztürk; “Bilindiği üzere ormanlar, ekonomik kalkınma ve her türlü yaşam formunun devamlılığı için elzemdir. Bu bağlamda sürdürülebilir orman yönetimi, hem bugünkü hem de gelecek kuşakların ormanlara yönelik ekolojik, sosyal, ekonomik, kültürel ve ruhsal ihtiyaçlarının karşılanmasını gerektirir. Türkiye’de orman kaynakları ve ormancılığımızın 2019 yılında bir kesitini almak için hazırlanan bu rapor da doğal olarak ülkemizin sürdürülebilir orman yönetimi kriterlerini esas almıştır. Sürdürülebilir orman yönetimi kriter ve göstergeleri ekolojik süreçlerin, biyofiziksel ve teknik parametrelerin yanı sıra, ekonomik ve sosyal parametreleri de içerir. Ormanlar için bir sürdürülebilirlik hikayesi yazmak, bu parametrelere ilişkin verilerin sadece grafik ve çizelgelerle özetlenmesini değil, ulusal ormancılık programı gibi hiyerarşik olarak üst politika belgelerini de gözeterek doğru yorumlanmasını, toplumsal dersler çıkarılmasını, idareye ve topluma yol gösterilmesini gerektirir. Bu temel düşünceden hareketle, “Ormancılık Sektör Raporu 2019” başlıklı bu raporumuz, Türkiye ormanlarını ve ormancılığını sürdürülebilir orman yönetimi kriterlerini baz alarak irdelemektedir” dedi.

Öztürk kitapta; “Orman Politikası ve Yönetişim, Orman Kaynakları ve Karbon Döngüsü, Orman Sağlığı ve Hayatiyeti, Üretim Fonksiyonları, Orman Biyolojik Çeşitliliği, Koruyucu Fonksiyonlar ve Sosyo Ekonomik Fonksiyonlar” başlıkları altında mevcut durumunun, sorunların ve çözüm önerilerinin paylaşıldığını kaydetti.

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR