HAYVAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURMASIN !

HAYVAN SAĞLIĞI UYGULAMALARI, İNSAN SAĞLIĞI İÇİN RİSK OLUŞTURMASIN !

A- A A+
27 Mart 2020 Cuma 

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, veteriner hizmetlerinin yürütülmesi sırasında, COVİD-19 salgını nedeni ile oluşabilecek sorunları ve çözüm önerilerini Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin’e iletti. Genel Başkan Öztürk görüşmede; Uygulama ücreti dolayısı ile personelin vatandaş ile para alışverişi üzerinden doğrudan temas halinde olmasının salgının yayılmasına neden olabileceğinden, Hayvancılık Desteklemeleri Uygulama Tebliği’nin 20. maddesinde yapılacak değişiklik ile, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenlerinin de serbest veteriner hekimler gibi desteklemelerden yararlanmasının sağlanması ve bu sayede personel ile vatandaş arasındaki para alışverişinin engellenmesi gerektiğinin altını çizdi.

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yazıcı ile birlikte Tarım ve Orman Bakan Yardımcısı Fatih Metin ile bir görüşme gerçekleştirdi.

Görüşmede Genel Başkan Öztürk, Bakan Yardımcısı Metin’e,  Tarım ve Orman Bakanlığında görev yapan personelin veteriner hizmetlerinin yürütülmesi sırasında salgın nedeni ile karşılaşılabilecek riskler ve bu riskleri ortadan kaldırabilecek çözüm önerilerine ilişkin hazırladıkları raporu sundu.

Öztürk; “Bakanlığımız sorumluluğunda olan veterinerlik hizmetleri ve gıda denetim hizmetleri Sayın Bakanımız Bekir Pakdemirli’nin talimatları ile herhangi bir aksaklığa mahal vermeden Bakanlığımız personeli eli ile yürütülmektedir. Milletçe takdir ettiğimiz sağlık çalışanları gibi sahada halk sağlığını korumak adına mesai mefhumu gözetmeksizin, cansiperane görev yapan Bakanlık çalışanlarımızın da takdir edilmeyi ve alkışlanmayı hak ettiğini düşünüyor, Milletçe birlik ve beraberliğe ihtiyaç duyduğumuz bu çetin günlerde, mesai mefhumu gözetmeksizin, halk sağlığını korumak için görev yapan tüm mesai arkadaşlarımızı kutluyor; sendikamız ve ülkemiz adına teşekkürü bir borç biliyoruz” dedi.

“Ülke olarak içinde bulunduğumuz zorlu süreci birlik ve beraberlik içerisinde aşabileceğimize olan inancımız tamdır” diyen Öztürk; Tarım ormancılık hizmet kolunun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak, bugüne kadar olduğu gibi bundan sonraki süreçte de sorumluluğumuz gereği; aynı duyarlılıkla çalışanlarımızın, Bakanlığımızın, Milletimizin ve Ülkemizin yanında olmaya devam edeceklerinin de altını çizdi.

Öztürk, Toç Bir-Sen olarak hazırladıkları raporda; ülkemizin dört bir yanında görev yapan Bakanlık çalışanlarının kendilerine ilettiği bilgiler doğrultusunda veteriner hizmetlerinin yürütülmesi sırasında oluşabilecek risklerin ve çözüm önerilinin yer aldığını kaydederek bu tespit ve önerilerin değerlendirilerek ivedilikle çözüm üretilmesini ve çalışanların beklentilerinin karşılanmasını talep ettiklerini dile getirdi.

 

Toç Bir-Sen Tarafından Hazırlanan Raporda Yer Alan Riskler ve Çözüm Önerileri Şöyle:

 

SALGIN NEDENİ İLE VETERİNER HİZMETLERİNİN YÜRÜTÜLMESİ SIRASINDA KARŞILAŞILABİLECEK RİSKLER:

1- İl ve İlçe Müdürlüklerimiz bünyesinde bulunan araçların birçoğunun salgın nedeni ile Valilikler bünyesinde kurulan Vefa guruplarına tahsis edilmesi nedeni ile araç sıkıntısı yaşanmakta ve en az 4 personel aynı araçta sosyal mesafeyi koruyamadan göreve gitmektedir.

2- Birçok İl/İlçe Müdürlüğümüz tarafında personele koruyucu giyim ve donanım malzemesi (Tek kullanımlı eldiven, bone, maske, tulum, siperlik dezenfeksiyon malzemeleri vb.) temin edilemediği yönünde bilgiler tarafımıza ulaşmıştır. Bu durumda personel tarafından yeterli biyogüvenlik tedbirlerinin alınmasını imkansız hale getirecektir.

3- Biyogüvenlik önlemlerinin yetersiz kalması durumunda hayvan sahiplerinin genellikle riskli yaş aralığında olmaları nedeni ile personelimiz eli ile salgının köyler arasında yayılması gibi vahim durumlara yol açabilecektir.

4- Aşı ücretleri ve uygulama ücreti dolayısı ile personelin vatandaş ile para alışverişi üzerinden doğrudan temas halinde olması salgının yayılmasına neden olacabilecektir.

 

ÇÖZÜM ÖNERİLERİ

1- Öncelikle biyogüvenlik önlemleri kapsamında, personel sağlığını koruyacak şekilde Bakanlığımız ilgili birimleri tarafından Koruyucu giyim ve donanım malzemesinin (Tek kullanımlı eldiven, bone, maske, tulum, siperlik dezenfeksiyon malzemeleri vb.) temin edilmesi,

2- Küpeleme işlemlerinin 3 ay süre ile ertelenmesi,

3- Nisan ayında alınacak olan, Buzağı Desteklemeleri başvurularının 3 ay süre ile ertelenmesi veya başvuruların elektronik ortamda alınması,

4- Hayvan sahiplerinden alınan aşı ücretlerinin kampanya süresince ücretsiz hale getirilmesi,

5- Uygulama ücretlerinin hayvan sahiplerinden alınması yerine, 20.11.2019 tarih ve 30954 sayılı resmi gazetede yayınlanan 2019/54 nolu hayvancılık desteklemeleri uygulama Tebliğinin “Programlı aşı ve küpe uygulamaları” başlıklı 20. Maddesinde değişiklik yapılarak, kamuda görevli veteriner hekimler, veteriner sağlık teknikeri ile teknisyenlerinin de serbest veteriner hekimler gibi desteklemelerden yararlanmasının sağlanması.

 

 

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR