HAKSIZ ATAMAYA KARŞI BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

HAKSIZ ATAMAYA KARŞI BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

A- A A+
21 Ağustos 2020 Cuma


HAKSIZ ATAMAYA KARŞI BÖLGE İDARE MAHKEMESİNDEN YÜRÜTMEYİ DURDURMA KARARI

Sendika üyemiz Tarım ve Orman Bakanlığı, Tarımsal Araştırmalar ve Politikalar Genel Müdürlüğü, Aydın/Nazilli Pamuk Araştırma Enstitüsü’nde Ziraat Yüksek Mühendisi olarak görev yaparken, Antalya Batı Akdeniz Tarımsal Araştırma Enstitü Müdürlüğüne naklen atanmasına ilişkin Bakanlık makamının 27/04/2020 tarih 630 sayılı işlemin iptali ve yürütmesinin durdurulması istemiyle açtığımız davada; yürütmenin durdurulması isteminin reddine ilişkin Aydın 1. İdare Mahkemesinin 03/07/2020 günlü, E:2020/360 sayılı kararına karşı yapmış olduğumuz itirazımız İzmir Bölge İdare Mahkemesi 1. İdari Dava Dairesi 2020/286 Y.D. İtiraz Nolu kararında yerinde görülerek dava konusu işlemin YÜRÜTMESİNİN DURDURULMASINA karar vermiştir.

Mahkeme Kararı aşağıdadır.     

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR