Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Üyemizin 2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Genel İdari Hizmetler Sınıfına Atanmasının Yapılmasını Sağladık.

Yardımcı Hizmetler Sınıfında Görev Yapan Üyemizin 2828 Sayılı Kanunun Geçici 16. Maddesi Kapsamında Genel İdari Hizmetler Sınıfına Atanmasının Yapılmasını Sağladık.

A- A A+
23 Kasım 2020 PazartesiToprak Mahsulleri Ofisi Genel Müdürlügüne bağlı Ordu Şube Müdürlüğü'nde hizmetli olarak görev yapmakta olan üyemizin 27.03.2018 gün ve 30373 (2. Mükerer) sayılı Resmi Gazetede yayımlanarak yürürlüğe giren 7103 sayılı Kanun'un 25. maddesi ile 2828 sayılı Sosyal Hizmetler Kanunu'na eklenen geçici 16. madde uyarınca memur olarak atamasının yapılması istemiyle yaptığı başvurunun reddine ilişkin 17.02.2020 gün ve E.40920 sayılı işlemin iptaline ilişkin açmış olduğumuz davada Ordu İdare Mahkemesi dava konusu işlemin iptaline karar vererek üyemizin Memur kadrosuna atanmasına karar vermiştir.

 

                    Mahkeme Kararı için tıklayınız.     

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR