4/B'Lİ PERSONELİN ÜTP VE İLAVE ÖDEMESİNDE, SGK İŞVEREN PAYININ KİŞİDEN KESİLMEMESİNE DAİR GÖRÜŞ YAZISI 81 İL VE KURULUŞ MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLDİ

4/B'Lİ PERSONELİN ÜTP VE İLAVE ÖDEMESİNDE, SGK İŞVEREN PAYININ KİŞİDEN KESİLMEMESİNE DAİR GÖRÜŞ YAZISI 81 İL VE KURULUŞ MÜDÜRLÜKLERİNE GÖNDERİLDİ

A- A A+
20 Ağustos 2021 CumaTarım ve Orman Bakanlığı’nda 657 sayılı Kanunun 4/B maddesine göre görev yapan Personele maaş harici yapılan ödemelerden (ilave ödeme ve üretimi teşvik primi ) “SGK İşveren Payı” da kesilmekte ve personel hak ettiği ücreti tam olarak alamamakta idi.

Yetkili Sendika olarak; sözleşmeli üyelerimizin yaşamakta olduğu bu mağduriyeti ortadan kaldırmak amacıyla üyelerimiz adına açtığımız davaların personel lehine sonuçlanması üzerine 16 Şubat 2021 tarihinde “Sosyal Güvenlik Kesintisi İşveren Payının kesilmesi işleminin kaldırılması ve işveren payının döner sermaye tarafından ödenmesi, 2018 yılından itibaren sözleşmeli personelden yapılan kesintilerin hak sahiplerine iade edilmesi gerektiğine” dair talebimizi Bakanlık Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı'na yazılı olarak ilettik.

Yazılı talebimiz ve girişimlerimiz üzerine, Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı’nca konuya ilişkin Strateji Geliştirme Daire Başkanlığı ile Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü'nden görüş talep edilmiş ve buna istinaden Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı tarafından, konu hakkında verilen görüşlerde, “SGK İşveren Kesintisi Payının işverene ait olduğu ve dolayısıyla kişilerden kesilemeyeceği” açıkça belirtilmiştir.

Strateji Geliştirme Dairesi Başkanlığı ve Hukuk Hizmetleri Genel Müdürlüğü’nün konuya ilişkin görüş yazıları ve örnek mahkeme kararları Destek Hizmetleri Dairesi Başkanlığı tarafından 20.08.2021 tarihli yazı ekinde Bakanlığın ilgili tüm birimlerine gönderilmiştir.

Emek Hareketinin Öncüsü Toç Bir-Sen olarak; üyelerimizin haklı talepleri karşılık buluncaya ve sorunları çözüme kavuşuncaya kadar mücadele etmeye devam edeceğiz.

 

 

 

 

 

 

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR