Malatya Şube Yönetimi TKDK İl Koordinatörlüğünde Kurum Çalışanları İle İstişare Toplantısı Yaptı

Malatya Şube Yönetimi TKDK İl Koordinatörlüğünde Kurum Çalışanları İle İstişare Toplantısı Yaptı

A- A A+
24 Eylül 2021 CumaTOÇ BİR-SEN Malatya Şube Başkanlığı TKDK Malatya İl Koordinatörlüğü çalışanları ile bir araya geldi.  TKDK personelinin çalışma hayatına ilişkin sorunların değerlendirildiği istişare toplantısı gerçekleştirdi. Toplantıya Malatya Şube Başkanı İlhami Polat, Yönetim Kurulu Üyeleri İhsan Elpaze, Ergün Aslan, Ramazan Karaşahin ve TKDK İş Yeri Temsilcisi Ahmet Turan Özcan katıldı. Kurum çalışanlarının büyük ilgi gösterdiği toplantı İl Koordinasyonu toplantı salonunda gerçekleştirildi.

Toplantının açılış konuşmasını yapan İş Yeri Temsilcisi Ahmet Turan ÖZCAN: TKDK personelinin mali ve sosyal haklarının iyileştirilmesi konusunda sürekli Malatya TOÇ BİR-SEN sendika yönetimi ile irtibat halinde olduklarını, sorunların yazılı ve sözlü olarak Genel Merkez Yönetimine iletmek için özenli ve gayretli çalışmaların yapıldığını belitti. Çalışma arkadaşlarının toplantıya göstermiş oldukları ilgiden dolayı teşekkür etti. Toplantının düzenlenme amacının bugüne kadar yapılan sendikal çalışmalar konusunda bilgilendirmek ve yapılabilecekler konusunda yol haritası belirlemek olduğunu söyledi.

 Şube Başkanı İlhami Polat da konuşmasında TKDK çalışanlarının toplantıya büyük ilgi göstermelerinden duyduğu memnuniyeti belirtti. Bundan dolayı katılımcılara şükranlarını sundu. Konuşmasında özetle şu hususlara değindi: TKDK Kurumu Bakanlığımızın seçkin bir yatırımcı kuruluşudur. İlimiz ve Ülkemizin tarım ve kırsal kalkınmasına ilişkin projeler verdikleri destekler ile tarımsal gelişmenin öncüsü olduğu gibi istihdamında en öncü kuruluşlarından birisidir.  Kamunun personel seçiminde en başarılı adaylar bu kurumumuzu tercih etmektedirler. Personelimiz mesai sınırlarına sığmayan büyük bir özveri ile çalışmakta ve büyük mali sorumluluklar altına imza atmaktadırlar. Böylesine seçkin personelin çalıştığı bir kurumda personelin moral ve motivasyonunun yüksek tutulması için çalışma hayatına ilişkin sorunlar etraflıca konuşulup değerlendirilmelidir.

Şube Başkanının konuşmasından sonra katılımcıların düşüncelerini belirtmişlerdir. Ana başlıklar halinde aşağıdaki hususlar gündeme gelmiştir:

1.TKDK çalışanlarının sorunlarının değerlendirildiği Bakanlık bürokrasisinin, sendikaların ve çalışanların temsil edildiği bir ÇALIŞTAY düzenlenmelidir.

2.Sosyal ve ekonomik kayıplar olmadan kadrolu çalışma olanağı verilmelidir.

3. Kariyer uzmanlığı düzenlemesi yapılmalıdır.

4. Yerinde kontrol uzmanlarına özel hizmet tazminatı ve/veya seyyar görev tazminatı verilmelidir.

5. Kıdem tazminatına ilişkin yasal altyapı oluşturulmalıdır. TKDK Personel Yönetmeliği: İş Sonu Tazminatı MADDE 45-1 Personel Talebi halinde 657 sayılı kanunun 4’üncü maddesinin birinci fıkrasının (B) bendi kapsamında istihdam edilenlere ilişkin, usul esas ve şartlar çerçevesinde iş sonu tazminatı ödenir. İfadesi yer almaktadır. Personelin SSK emekli kesintisi 4/A üzerinden kesilmektedir. Tazminatta bu statüye göre değerlendirilmelidir.

6. Kamudan geçen personelin emekli keseneklerine ilişkin hak kayıpları önlenmelidir.

7.TKDK’da görevde yükselme ve unvan değişikliği yönetmeliğinin çıkarılması,

8. Kurumda çalışanlara yeşil pasaport hakkının tanınmalıdır.

9.Bodroya yabancı dil tazminatının eklenmelidir.

10.İl Koordinatörlüklerin yemek yardımından faydalanarak yemek firmalarından doğrudan yemek alabilmeleri sağlanmalıdır.

11.Kamuda muvafakat ile geçen personelin almış olduğu muvafakatin olağanüstü bir durum olmadığı sürece geçerli olması her yıl yenilenmesine gereksinim duyulmaması için düzenlenme yapılmalıdır.

 

 

 

 

HABERE AİT DİĞER FOTOĞRAFLAR