Toç Bir-Sen Engelliler Komisyonu Eğitim ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

Toç Bir-Sen Engelliler Komisyonu Eğitim ve İstişare Toplantısı Gerçekleştirildi

A- A A+
11 Mayıs 2022 ÇarşambaToç Bir-Sen Engelliler Komisyonu Eğitim ve İstişare Toplantısı Ankara’nın Kızılcahamam ilçesinde gerçekleştirildi.

Türkiye'nin dört bir yanından gelen komisyon üyelerinin katıldığı ve üç gün süren olan toplantıya Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ve Genel Başkan Yardımcıları, Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaaslan ve Yönetim Kurulu üyeleri katıldı. Toplantının açılış programında konuşan Memur-Sen Genel Başkanı Ali Yalçın, “Bizim verdiğimiz mücadele; engelli bireylerin hakları konusunda eksiklerin tamamlanması ve uygulama noktasındaki sorunların giderilmesi adınadır. Bu bağlamda dezavantajlı gruplar için ilgili yönetmelikler titizlikle uygulanmalı ve pratikte ortaya çıkan sorunlar tespit edilerek üzerine gidilmelidir” dedi.

Yalçın, Memur-Sen bünyesindeki hiçbir komisyonun formalite icabı kurulmadığının altını çizerek, “Bizim insani değerler noktasındaki anlayışımız samimiyetimizin, inanmışlığımızın bir gereğidir. Dünya nüfusunun yüzde 15’ini Türkiye nüfusunun ise yüzde 3’ünü engelli bireylerin oluşturduğunun farkındayız ve komisyon çalışmalarımızı tamamen bu doğrultuda yürütüyoruz. Çalışmalarımızı bir komisyona özgüleyerek daha verimli hale getirme noktasında gayretimiz hep devam edecek. Bizler fıtrat, merhamet ve adalet medeniyetiyiz. Bütün dezavantajlı gruplarda olduğu gibi engelliler karşısında da insani, tutarlı, adil bir yaklaşımı inanç değerlerimizden süzerek aldık. Bu unsurlar göz önüne alındığında 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın önemi daha iyi anlaşılmaktadır” diye konuştu.

Yalçın, engellilerin bağımsız, sosyal bütünleşme, toplumsal yaşama katılım haklarını içeren 5378 Sayılı Engelliler Hakkında Kanunun ve BM Engelli Hakları Sözleşmesi’nin tekrar ele alınması gerektiğini de vurgulayarak, “Asıl sorun teoride değil pratiktedir. Bizim verdiğimiz mücadele; engelli bireylerin hakları konusunda eksiklerin tamamlanması ve uygulama noktasındaki sorunların giderilmesi adınadır. Bu bağlamda dezavantajlı gruplar için ilgili yönetmelikler titizlikle uygulanmalı ve pratikte ortaya çıkan sorunlar tespit edilerek üzerine gidilmelidir. Özellikle yasaları uygulamayarak ayrımcılığa neden olan kişi ve kurumlara karşı etkin tedbirler alınmalı, gerekli yaptırımlar uygulanmalıdır” ifadelerini kullandı.

Atılması gereken adımların ve geliştirilmesi gereken noktaların farkında olduklarını söyleyen Ali Yalçın, bu sorunları örgütlü ve sistematik biçimde gündeme taşımanın önemine vurgu yaparak, “Memur-Sen Konfederasyonu olarak bizler üretilen politikaların medeniyetimizden miras kalan şuurla uygulanması gerektiğini vurguluyoruz. Bu bağlamda engelli haklarını insan haklarının ayrılmaz bir parçası olarak kabul ederek, engelli kardeşlerimizin sosyal hayata tam, etkin ve eşit katılımını sağlamak için hep birlikte yürüyüşümüzü sürdüreceğiz” diyerek sözlerini tamamladı.

Öztürk: Bizler; Milyonlarca Kamu Görevlisinin Sesine Ses Olmuş Güçlü Bir Örgütlenmeyiz

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk de konuşmasında Engelliler Komisyonunun güçlü bir teşkilatlanmaya sahip olduğunu ifade etti. Sendikal mücadeleye ve örgütlenmeye katkıları için teşkilat mensuplarına teşekkür eden Öztürk “Ülkemizin en büyük, en güçlü, en örgütlü emek hareketi Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak bizler; emeğin değerini bulması, insan onurunun korunması ve ekmeğin büyümesi için sorumluluk almış, milyonlarca kamu görevlisinin sesine ses olmuş bir örgütlenmeyiz. Ülkemizin en büyük, en güçlü, en örgütlü emek hareketi Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak; Çoğulcu, katılımcı ve özgürlükçü anlayışımızla bizler, sadece üyelerimizin, kamu çalışanlarımızın değil milletimizin, mazlumların, bizden uzanacak bir el, bir omuz bekleyenlerin, yolumuzu gözleyenlerin de sesi olmayı, kimsenin mezhebine, ırkına, rengine, diline takılmadan, vatan, millet, bayrak aşkıyla bu ülke için çalışmayı, üretmeyi, milleti ve millet iradesini korumayı ve gözetmeyi insani ve ahlaki bir görev olarak kabul ediyoruz.  Acıların, sıkıntıların, sorunların sadece eleştirilerek, seyredilerek çözüme ulaşmayacağını biliyor, bunu yapanların da asıl maksadının üzüm yemek değil, bağcı dövmek olduğunu biliyoruz. İstikbal ve istikrar için emek veren, üreten, ben değil biz diyen, emeğin sermayeden büyük ve değerli olduğuna inanan teşkilatlarımızla birlikte tüm imkanlarımızla yük alıyoruz ve almaya da devam edeceğiz” dedi.

Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak kamuda engelli istihdamının artırılmasını istediklerini söyleyen Öztürk; Kamuda engelli istihdamının artırılması talebimizi ısrarla sürdürüyoruz. Öte taraftan istihdam sonrasında kamu hizmetleri sunumunda, engeli bulunan bireylere yönelik pozitif ayırımcılık düzenleme ve uygulamalarında birtakım eksiklikler maalesef henüz çözülebilmiş değildir. Yaşanan bu sorunların giderilerek, engelli kamu çalışanlarımıza yönelik bakışın merhametten adalete evrilmesi için Türkiye’nin en büyük emek hareketi olan Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak mücadele veriyoruz. Engeli bulunan kamu çalışanlarımızın kalıcı, sürdürülebilir, geliştirilebilir, engellerden ve engellemelerden uzak bir çalışma hayatı sürmeleri için elimizden geleni yapmaya gayret ediyoruz” diyerek eşitlik ve adalet temelli bir yaşam ve çalışma hayatı için, engelleri örgütlülükle aşacaklarını, sorunları çözeceklerini, kazanımlarını ve emeğin değerini artıracaklarını belirtti.

Öztürk konuşmasını 10-16 Mayıs Engelliler Haftası’nın engeli bulunan bireylerin, engeli bulunan kamu görevlilerinin daha iyi şartlarda yaşaması, daha iyi çalışma şartlarına sahip olması, eşitlik zemininde beklentilerinin karşılanması noktasında yeni bir miladın oluşmasına kapı aralamasını temennisinde bulunarak noktaladı.

Karaaslan: Herkes İçin Engelsiz Bir Dünya İçin Çalışıyoruz

Programda bir selamlama konuşması yapan Memur-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Eşref Karaaslan ise kamuda çalışan 45 bin engellinin Memur-Sen’e üye olduğunu belirterek “Engelliler komisyonu olarak engelli haklarını insan hakkı bakış açısıyla veren, emeğin alın terinin hakkını alma mücadelesi ile çalışma barışını tesis etmeyi hedefleyen, başta engelli kamu görevlileri olmak üzere tüm engelli vatandaşlarımızın sosyal hayata tam, eşit ve etkin katılabilmesi için çalışmalarımızı sürdürüyoruz” ifadelerini kullandı.

Kamunun engelli istihdamındaki rolüne vurgu yapan Karaaslan “Engeli bulunan bireylerin istihdamında kamunun öncülük yapmaya devam etmesinin yanında çalışma şartları, kariyer imkanları, mali, sosyal ve özlük hakları konusunda bütünüyle eşitliği mümkün kılacak bir zeminin inşa edilmesi gerektiğini savunuyoruz. Engelli kamu görevlilerinin insan onuruna uygun ücret, çalışma ortamı ve şartlarına kavuşturulması, sosyal yaşama erişimin mümkün kılınması, hak temelli bir kamu yönetimi anlayışıyla muhatap olması noktasında bugünün milat olmasını temenni ediyoruz” şeklinde konuştu.

Buran: Engelliliği Ortadan Kaldıramasak Dahi Engel Üreten Mevzuatı Değiştirebiliriz

Programda konuşan Toç-Bir-Sen Engelliler Komisyonu Başkanı Sefa Buran ise Türkiye’de toplam nüfusun iş gücüne katılım oranı yüzde 50,3 iken, engelli nüfusun işgücüne katılım oranı yüzde 22 civarında olduğunu belirterek “Engelli vatandaşlarımızı toplumdan soyutlamak yerine, onları toplumun bir parçası olarak görmek, aktif ve katılımcı bireyler olmasını sağlamak başta devlet mekanizması ve sivil toplum kuruluşları olmak üzere herkesin öncelikli ve asli görevidir” diye konuştu.

Memur-Sen’in toplu sözleşme masadında engelliler adına önemli kazanımlar elde ettiğini vurgulayan Buran, “Engelliliği ortadan kaldıramasak dahi, engelleyen bakışı önleyerek, engel üreten mevzuatı değiştirerek, merhametle birlikte adaleti de tesis ederek engellilerin müreffeh ve insan onuruna yakışır yaşam sürmesini sağlayabiliriz” ifadelerini kullandı.

Konuşmaların ardından toplantı eğitim ve istişare programları ile devam etti.

 

İlk olarak 'Teşkilatlanma Kültürü' konulu sunumuyla teşkilat üyeleriyle bira raya gelen Türkiye Maarif Vakfı Mütevelli Heyeti Üyesi Selim Cerrah, bilgi, birikim ve tecrübelerini Komisyon Temsilcileriyle paylaştı.

 

 

Programın 3. oturumunda da Komisyon Değerlendirme ve İstişare Toplantısı gerçekleştirildi.

Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcıları Fatih Doğan, Musa Şen, Fikret Akdeniz ve Harun Sarıdoğan’ın  başkanlık ettiği, sendikal çalışmalara ilişkin istişarelerin de yapıldığı oturumda, komisyon üyeler söz alarak, talep ve önerilerini dile getirdiler.

 

 

Engelliler Komisyonu Eğitim ve İstişare Toplantısı üçüncü gününde, 22. ve 23. Dönem İstanbul Milletvekili, Türkiye Beyazay Derneği Genel Başkanı Lokman Ayva'nın katılımıyla devam etti. Ayva'nın 'Medeniyetimizin Engelli Vizyonu' konulu sunumu büyük ilgi ve beğeniyle takip edildi.

 

Toplantının son gününde; siyaset bilimci, şair, yazar ve müzisyen Savaş Ş. Barkçin’in katılımıyla devam etti. Barkçin, komisyon üyelerine 'Medeniyet Aklı' konulu sunumuyla seslendi.

 

Toplantı eğitim sertifası töreninin ardından son buldu.