Kıymetli Kamu Çalışanı Kardeşim,

Memur-Sen, Çeyrek Asırı aşan mücadelesinde, kamu çalışanlarımızın özlük ve sosyal haklarının iyileştirilmesi için yetkiyi aldığı 2008 yılından bu güne, kamu çalışanlarımızın yüzlerce sorununu çözüme kavuşturmuş, 802 kazanıma imza atmış son toplu sözleşmede ortaya koyduğu mücadeleci yaklaşımıyla;

500 bin sözleşmelinin kadroya kavuşmasına, 3600 Ek Göstergenin kapsamı genişletilmesine,

Eyt gibi hususlarda kazanımlarına yeni kazanım eklemiştir.

2022 Yılında Asgari Ücret Tutarı 4253 ₺’den ➡️8506 ₺’ye çıkarılmıştır.

Bunun Yanında 2022 Yılı Baz Alındığında, Memurlara ve Emeklilerimize ise; 

Son açıklanan ZAM ORANI ile birlikte yaklaşık olarak toplamda %80 oranında zam yapılmıştır.

➡️Memur ve Emeklilere Verilen Yüzdelik Zamlara ilave olarak, memurların aldıkları ücretlerin asgari ücret kadarı tutarı vergi dışı bırakılmıştır. 

➡️Aralık ayında yapılan düzenleme ile vergi matrahlarında 8 varan artışlarla memurların bir üst vergi dilimine girmesi önlenmiş Memur ve Emeklilerden daha az vergi alınarak bu yönü ile de maaşlarda iyileştirme sağlanmıştır.

➡️Bunun yanında Memurlarımız;

Yüzdelik zamların yanında, Yangın Fazla mesaisi (en üst dilimi 2023'te 2455 TL'ye yükseltilmiştir), Ek Özel Hizmet Puanlarındaki İyileştirme, Kadastro Tazminatı, Gıda Kontrol Kontrol İlave Ödeme, Üretimi Teşvik Pirimi, OGM ,DKMP ve KİT Kuruluşları Fazla Mesaileri ile 49. ve 50. Madde Tazminatları, Teknik Hizmet Tazminatları, Harcırah Ödemeleri gibi onlarca Hizmet Kolu kazanımlarımız ile Toplu Sözleşme ikramiyesi ile maaşlarda ilave yukarı yönlü bir artış daha olacaktır.

Her şeye rağmen Memur -Sen yönetimi, Sendikalarımızın Yönetimleri her zaman daha iyisi olması için mücadele vermiştir.

Bundan böyle de kamu çalışanlarımızın nasıl son 14 yıldır bir çok kronik sorununu Memur-Sen ve bağlı sendikaları çözmüş ise, bundan sonra da aynı kararlılıkla diğer sorunları da çözüme kavuşturacak kadrolara, bilgi, birikim ve kaliteli insan kaynağına sahiptir.

Bize düşen üyelerimizden ve çalışanlarımızdan aldığımız güçle, ilkeli ve onurlu mücadelemizi ahlaklı bir şekilde  sürdürmektir.

Bugüne kadar kamu çalışanlarımız ve emeklilerimiz için için hangi kazanım alınmışsa; Sayın Cumhurbaşkanımızın ve AK Parti hükümetlerinin olduğu dönemlerde aldığımızı da unutmayalım..

Memur Sen’imiz ve yönetimleri her türlü zorluğun üstesinden bu güne kadar iyi niyet, samimiyet ve gayretli çalışmaları ile gelmiştir bundan sonrada gelecektir.

Mücadele alanları memur olmayıp, Memur-Sen olanlar, yalan ve algılarla çamur atanları ve yetkili oldukları dönemlerde kamu çalışanları için kayda değer kazanım üretmeyenleri, dertlerinin ne olduğunu? de yapmak istediklerini ? kamu çalışanlarımızın takdirine birakıyoruz...