Derdi Üzüm Yemek Değil Bağcı Dövmek Olanlara Cevabımızdır

Derdi Üzüm Yemek Değil Bağcı Dövmek Olanlara Cevabımızdır

26 Ağustos 2023 Cumartesi 19:18
Derdi Üzüm Yemek Değil Bağcı Dövmek Olanlara Cevabımızdır

Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi tarafından 25 Ağustos 2023 tarihinde “Toplu İş Sözleşmelerinde Veteriner Hekimlere İlişkin Neler Var?” başlığı altında bir metin yayımlanmıştır. (https://tvhb.org.tr/2023/08/25/toplu-is-sozlesmelerinde-veteriner-hekimlere-iliskin-neler-var/)

Söz konusu açıklama içeriğine bakıldığında her ne kadar doğrudan ismimiz zikredilmese de toplu sözleşme görüşmeleri üzerinden sendikamızın hedef alınmış olması nedeniyle açıklama yapma zorunluluğu doğmuştur.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nun yetkili sendikası Toç Bir-Sen olarak, 4688 sayılı Kanun gereği, Kurum İdari Kurulları, Kamu Personeli Danışma Kurulu ve Toplu Sözleşme görüşmelerinde hizmet kolumuzda görev yapan tüm kadro ve unvanlardaki personeli temsil ediyoruz. Tarım ve Orman çalışanları, sorun ve taleplerini işyeri temsilcilerimiz, şube ve il başkanlıklarımız aracılığı ile veya doğrudan Genel Merkezimize iletmektedirler.

Ayrıca hiçbir siyasi veya ideolojik görüş ayrımı yapmaksızın çalışanlarımızı temsil eden meslek örgütlerinin tarafımıza ilettiği talepleri veya ortak çalışma taleplerini de bugüne kadar göz ardı etmedik, geri çevirmedik.

Son olarak bizzat TVHB Merkez Konseyi olarak, toplu sözleşme öncesi tarafımıza yazılı olarak ilettiğiniz taleplerinizin “zaten toplu sözleşme taleplerimiz arasında var olduğunu” içeren resmi yazımızı kendiniz kamuoyu ile paylaştınız. Zaten toplu sözleşme tekliflerimizde var olan talepleri bize mükerrer olarak iletmenizi konuya hâkim olmamanıza bağlamış ve normal karşılamıştık. Maalesef açıklamanın içeriğine baktığımızda Önceki yıllara ilişkin tecrübelerimize dayanarak yapılacak görüşmelerde sendikaların mesleğimiz hakkında özel bir çaba harcamayacağını tahmin ediyorduk. Ancak yine de mesleğimizin kayıplarını ve diğer mesleklerle kıyaslandığında uğradığı haksızlıkları sendikalara rapor olarak sunduk.” Cümlesinden derdinizin hak aramak değil göz boyamak olduğu, üzüm yemektense bağcıyı dövme derdine düştüğünüz kısacası sendikamıza ön yargı ile yaklaştığınız ve arka planda sizinle aynı siyasi görüşe sahip sendikaların tetikçiliğine soyunduğunuz aşikâr olmuştur. Keşke yetkili sendika olarak mücadelemizin devam ettiği, genele ilişkin hükümlerin görüşüleceği Hakem Heyeti Sürecinin bitmesini bekleyebilseydiniz.

Devam eden Hakem Heyeti sürecinde masada kamu personelinin geneline ilişkin teklifler içerisinde Veteriner Hekimlere ilişkin teklifler de bulunmaktadır. Ancak, meslek örgütü olarak Veteriner Hekimlere ilişkin toplu sözleşme masasına genele ilişkin taşıdığımız tekliflerimizi bile inceleme zahmetini göstermediğiniz, ayrıca yetkili sendika olarak bugüne kadar elde ettiğimiz kazanımlardan da bihaber olduğunuz anlaşılmaktadır.

Kontrol ilave ödemesi, personele koruyucu giyim ve donanım malzemesi verilmesi, mahsuplaşma dışı ilave ödeme, araç kullananlara ilave ücret, sözleşmeli personele yapılan ödemelerden sosyal güvenlik kesintisi işveren payının kesilmemesi vb. birçok kazanım başta olmak üzere yetkili olduğumuz 2009 yılından bugüne hizmet kolumuz çalışanlarımız adına elde ettiğimiz yüzlerce kazanımdan Veteriner Hekimlerimiz başta olmak üzere tüm tarım ve orman çalışanları faydalanmaktadır.

https://www.tocbirsen.org.tr/dokumanlar/goster/137

Makamlar ve şahıslar gelip geçicidir. Sizden önce bulunduğunuz makamlarda olanlar siyaset değil, meslektaşlarının haklarını savunmak ve geliştirmek adına mücadele veriyordu. Biz dün olduğu gibi bugün de ayrılıktan değil birlikten yanayız. Geçmişte Türk Veteriner Hekimleri Birliği Merkez Konseyi ile birlikte hareket ederek elde ettiğimiz bazı kazanımları sizlere hatırlatmakta fayda olduğunu mülahaza ediyoruz.

Gıda, Tarım ve Hayvancılık eski Bakanı Sayın Dr. Ahmet Eşref Fakıbaba döneminde Gıda Kontrol Genel Müdürlüğünün (GKGM) 27 Aralık 2017 tarihli yazısı ile hayvanların tanımlanması ile veteriner biyolojik ürünlerin uygulama (aşı-el emeği) ücretlerinin 1 Kuruş’a düşürülmesi üzerine, söz konusu uygulamanın yürütmesinin durdurulması ve iptaline ilişkin 19.01 2018 tarih ve 2018/206 Esas sayısı ile Danıştay 10. Dairesine yetkili sendika olarak dava açtık. Sayın Bakan ile konuya ilişkin defaten görüşmeler yaptık. Gerek Bakanlık nezdinde gerekse hukuki zeminde vermiş olduğumuz kararlı mücadelemizin sonucunda GKGM’nin 9 Mart 2018 tarihli talimatı ile mahkeme kararı beklemeye gerek kalmaksızın Uygulama Ücretlerini 1 Kuruş’a düşüren uygulamanın sonlandırılmasını sağladık ve başlatmış olduğumuz hukuki süreci sonlandırdık.

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/uygulama-ucretine-iliskin-aciklama-1570

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/toc-bir-sen-den-bakan-fakibaba-ya-acil-cagri-1578

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/uygulama-ucreti-ile-ilgili-kamuoyuna-duyuru-1584

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/toc-bir-sen-bakan-fakibaba-ile-yeniden-asilama-ucretlerine-iliskin-gorusme-gerceklestirdi-1587

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/sorunlarin-cozumu-icin-bakan-fakibaba-ile-gorustuk-1601

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/uygulama-ucretlerinde-yasanan-sorun-cozuldu-1608

Bakanlığımız tarafından en son 02 Şubat 2012 tarihinde belirlenmiş olan “Veteriner Biyolojik Ürünleri Uygulama Ücretleri”nin artırılmasına ilişkin Kurum İdari Kurullarında imza altına aldığımız ve TVHB eski Başkanı Dr. Ali Eroğlu ile birlikte Tarım ve Orman eski Bakanı Sayın Dr. Bekir Pakdemirli nezdinde yapmış olduğumuz görüşmeler sonucunda Bakanlık Makamının 17.01.2022 tarihli ve 910525 sayılı Oluru ile söz konusu ücretlerin öncelikle %100 artırılmasını sağladık.

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/veteriner-uygulama-ucretlerinde-artis-yapilmasi-talebimiz-kazanima-donustu-3293

 

Daha sonra yetkili sendika olarak 2022 yılı Ekim ayı Kurum İdari Kurulu Toplantısında söz konusu ücretlerin yeniden artırılmasına yönelik talebimiz Tarım ve Orman eski Bakanı Sayın Prof. Dr. Vahit Kirişci tarafından olumlu karşılanarak bizzat 7. Olağan Genel Kurulumuzda Veteriner Hekimlere müjde olarak duyuruldu.

https://www.tocbirsen.org.tr/haberler/toc-bir-sen-7-olagan-genel-kurulu-gerceklestirildi-yeni-hedeflere-ilk-gunku-heyecanla-3490

Ayrıca sadece Bakanlığımız bünyesinde görev yapan Veteriner Hekimleri değil, özel sektör çalışanı Veteriner Hekimleri de ilgilendiren, 02/05/2018 tarih ve 30409 sayılı Resmi Gazete’de yayımlanan “Veteriner Hekimliği Uzmanlık Yönetmeliği” kapsamında, imza altına aldırdığımız KİK taleplerimiz doğrultusunda, Bakanlık Makamının 28/06/2019 tarihli Oluru ile Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu oluşturulmasını ve yönetmelik şartlarını taşıyan Veteriner Hekimlere “Uzman Veteriner Hekim Belgesi” verilmesini sağladık. Yine aynı görüşmeler çerçevesinde özel sektör Veteriner Hekimlerini ilgilendiren e-reçete uygulamasında yaşanan sorunun çözüme kavuşturulmasında TVHB eski Başkanı Sayın Dr. Ali Eroğlu ile omuz omuza birlikte mücadele verdik.

https://twitter.com/huseyinozturk_1/status/1468999906136403971?t=2nkzx8qaRfdFHeajkNKbgg&s=08

Yetkili Sendika olarak gerek KİK Toplantılarında kayıt altına aldırarak, gerekse Bakanlık nezdinde yapmış olduğumuz girişimler neticesinde Bakanlığımızda Veteriner Hekim istihdamına öncülük ettik.

https://twitter.com/huseyinozturk_1/status/1131178332110884865

Toç Bir-Sen olarak; Kamu - Özel sektör ayrımı olmaksızın tüm Veteriner Hekimler için çalışmaya, üretmeye ve kazandırmaya devam edeceğiz. İhsan istemiyoruz, siz gölge etmeyin yeter!