Logomuz

TOÇ BİR-SEN'in resmi olarak kullandığı ve gerektiğinde kullanılmasını şart koştuğu logo aşağıdadır. Sendika ile ilgili yapılacak olan tüm çalışmalarda aşağıdaki logonun kullanılması zorunludur.

  • Arkaplan rengini değiştirmek,
  • Renkler üzerinde oynama yapmak,
  • Logo orantısını bozmak,
  • Üzerindeki yazıları değiştirmek yasaktır.
  • Sendikamız, logo üzerinde yapılan düzenlemelere izin vermemektedir.