657 sayılı DEVLET MEMURLARI KANUNU   657sayili.pdf

2821 sayılı SENDİKALAR KANUNU    2821.pdf

2822 sayılı TOPLU İŞ SÖZLEŞMESİ, GREV VE LOKAVT KANUNU     2822.pdf

2946 sayılı KAMU KONUTLARI KANUNU     2946.pdf

3071 sayılı DİLEKÇE HAKKININ KULLANILMASINA DAİR KANUN     3071.pdf

4046 sayılı ÖZELLEŞTİRME UYGULAMALARI HAKKINDA KANUN     4046.pdf

4483 sayılı MEMURLAR VE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN YARGILANMASI HAKKINDA KANUN     4483.pdf

4688 sayılı KAMU GÖREVLİLERİ SENDİKALARI KANUNU     4688kamugorev.pdf

4857 sayılı İŞ KANUNU     4857.pdf

4982 sayılı BİLGİ EDİNME HAKKI KANUNU     4982.pdf

5237 sayılı TÜRK CEZA KANUNU     5237.pdf

5326 sayılı KABAHATLER KANUNU     5326.pdf

5434 sayılı TÜRKİYE CUMHURİYETİ EMEKLİ SANDIĞI KANUNU     5434.pdf

5502 sayılı SOSYAL GÜVENLİK KURUMU KANUNU     5502.pdf

5510 sayılı SOSYAL SİGORTALAR VE GENEL SAĞLIK SİGORTASI KANUNU    5510.pdf

5525 sayılı MEMURLAR İLE DİĞER KAMU GÖREVLİLERİNİN BAZI DİSİPLİN CEZALARININ AFFI HAKKINDA KANUN     5525.pdf

5620 sayılı KAMUDA GEÇİCİ İŞ POZİSYONLARINDA ÇALIŞANLARIN SÜREKLİ İŞÇİ KADROLARINA VEYA SÖZLEŞMELİ PERSONEL STATÜSÜNE GEÇİRİLMELERİ KANUN      5620.pdf

6245 sayılı HARCIRAH KANUNU     6245.pdf