25.06.2001 tarihinde 4688 sayılı Kamu Görevlileri Sendikaları Kanunu’nun kabul edilmesiyle memurların sendika kurmaları yasal dayanağa kavuşmuştur.

 

Sendikamız TOÇ BİR-SEN 23/05/2001 yılında Memur-Sen Konfederasyonu’na bağlı olarak Osman Şimşek ve yirmi üç kamu çalışanıyla birlikte kuruldu. Sendikanın kurucu başkanı olan Osman Şimşek, I.Olağan Genel Kurul’da da başkanlığa seçilmiş ve TEDGEM Genel Müdür Yardımcısı olana kadar bu görevini sürdürdü. Şimşek’in görevden ayrılması nedeniyle Genel Başkanlığa Ali Cumhur Taşkın geldi.
 

20.03.2005 tarihinde yapılan ikinci Olağan Genel Kurul sonucunda yönetim kurulu tamamen değişti ve Genel Başkanlığa Günay Kaya seçildi. Genel Merkez Yönetim Kurulu listesi ise; Mustafa Özkaya, Ramazan Boyalı, Tahsin Suda, Serdar Güllüoğlu, Hasan Türkyılmaz ve Hüseyin Çumak'tan oluştu.

 

27.01.2008 tarihindeki gerçekleştirilen üçüncü Olağan Genel Kurul sonucu Günay Kaya yeniden Genel Başkanlığa seçilirken, Mustafa Özkaya Genel Sekreterliğe, Tahsin Suda Genel Teşkilatlanma Sekreterliğine, Serdar Güllüoğlu Mali İşler Sekreterliğine, Hüseyin Öztürk Eğitim ve Sosyal İşler Sekreterliğine, Mehmet Zeki Akgün Basın ve Halkla İlişkiler Sekreterliğine, Hasan Türkyılmaz ise Mevzuat Toplu Görüşme ve Dış İlişkiler Sekreterliğine seçildi.
 

2008 yılında geçirdiği bir hastalık nedeni ile vefat eden Genel Mali Sekreter Serdar Güllüoğlu’nun yerine Yavuz Atcı getirildi.
 

Hasan Türkyılmaz’ın ise Adapazarı Orman Bölge Müdürü olarak atanması sebebiyle Genel Mevzuat Toplu Görüşme ve Dış İlişkiler Sekreterliği görevine Aziz Oğuzhan Karaman atandı. Genel Mali Sekreter Yavuz Atcı’nın atanması sebebi ile boşalan Mevzuat Toplu Görüşme ve Dış İlişkiler Sekreterliğine ise Sabri Kızılkaya geldi.

 

11 Eylül 2010 tarihinde ise elim bir trafik kazasında Genel Teşkilat Sekreterimiz Tahsin Suda’yı kaybettik.
 

23.01.2011 tarihindeki TOÇ BİR-SEN 4. Olağan Genel Kurulu’nda Günay Kaya üçüncü kez Genel Başkan olurken, Mustafa Özkaya yeniden Genel Sekreter, Sabri Kızılkaya Teşkilat Sekreteri, Hüseyin Öztürk Mali İşler Sekreteri, Fatih Doğan Eğitim ve Sosyal İşler Sekreteri, Şahin Değirmen Basın ve İletişim Sekreteri, Murat Kalaylı ise Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri olmuştur. Murat Kalaylı’nın Orman Genel Müdürlüğü Kadastro Daire Başkanı olmasıyla Genel Mevzuat ve Toplu Sözleşme Sekreteri görevini Hayri Ünal devralmıştır.
 

2013 yılında Ünal'ın Orman Genel Müdürü Personel Dairesi Başkanı olmasıyla Mevzuat ve Toplu Sözleşmeden Sorumlu Genel Başkan Yardımcılığı görevini Nail Süngü devralmıştır.
 

5. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkan Günay Kaya ve listesi Genel Merkez Yönetim Kurulu kadrosunu oluşturmuştur. Yapılan kongrede Günay Kaya Genel Başkan, Sabri Kızılkaya Başkan Vekili, Hüseyin Öztürk, Fatih Doğan, Şahin Değirmen, Nail Süngü ve İbrahim Ethem Gürsoy da Genel Başkan Yardımcılığı görevlerine seçilmiştir.
 

18 Kasım 2017'de yapılan 1. Olağanüstü Genel Kurul'da Hüseyin Öztürk ve listesi delegelerin güvenoyuyla yeni yönetimi belirlemiştir. Buna göre Yönetim Kurulu şöyle oluşmuştur: Hüseyin Öztürk Genel Başkan, Sabri Kızılkaya Genel Başkan Vekili, İbrahim Ethem Gürsoy, Nail Süngü, Fatih Doğan, Zekeriya Yazıcı ve Fikret Akdeniz Genel Başkan Yardımcısı.
 

19-20 Ocak 2019 tarihinde yapılan 6. Olağan Genel Kurul'da Genel Başkan Hüseyin Öztürk ve ekibi bir kez daha güven tazelemiştir. Hüseyin Öztürk’ün başkanlığındaki Genel Merkez Yönetiminde Sabri Kızılkaya Genel Sekreter
 

Fatih Doğan Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler), Harun Sarıdoğan Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma), Zekeriya Yazıcı Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme), Fikret Akdeniz Genel Başkan Yardımcısı (Eğitim ve Sosyal İşler), Musa Şen Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim) olarak görev almıştır.

 

14-15 Ocak 2023 tarihinde gerçekleştirilen ve Genel Başkan Hüseyin Öztürk ile ekibinin yine yönetimi belirlediği 7. Olağan Genel Kurul’da Yönetim Kurulu ve görev dağılımı şöyledir:

 

Hüseyin ÖZTÜRK Genel Başkan

Sabri KIZILKAYA Genel Sekreter

Ayhan AKDENİZ Genel Başkan Yardımcısı (Teşkilatlanma)

Harun SARIDOĞAN Genel Başkan Yardımcısı (Mali İşler)

Zekeriya YAZICI Genel Başkan Yardımcısı (Hukuk ve Toplu Sözleşme)

Fikret AKDENİZ Genel Başkan Yardımcısı ( Eğitim ve Sosyal İşler)

Fatih KURT Genel Başkan Yardımcısı (Basın ve İletişim)