TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ MUTABAKATLA SONUÇLANDI

TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ MUTABAKATLA SONUÇLANDI

23 Ağustos 2023 Çarşamba 20:27
TARIM VE ORMANCILIK HİZMET KOLU 7. DÖNEM TOPLU SÖZLEŞMESİ MUTABAKATLA SONUÇLANDI

2024 ve 2025 yıllarını kapsayan 7. Dönem Toplu Sözleşme görüşmeleri Tarım-Ormancılık Hizmet Kolunda mutabakat ile sonuçlandı.

Yetkili Sendika Toç Bir-Sen, toplu sözleşme masasında Tarım ve Orman Çalışanları için onlarca kazanıma imza attı.

Kazanımların üyelerine ve Tarım-Ormancılık Hizmet Kolu çalışanlarına hayırlı olmasını dileyen Genel Başkan Hüseyin Öztürk, “Çalışanlarımızın taleplerini ve beklentilerini merkeze alarak, teşkilatımızla istişareler yaparak, emeğin karşılık bulması, alın terinin hak ettiği değeri alması için mücadelesini kararlılık ve titizlikle yürüttüğümüz 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde yine kazanımlara imza attık. Kazanımlarımızın teşkilatımıza, üyelerimize, kamu çalışanlarımıza, kurumlarımıza ve milletimize hayırlı olmasını diliyoruz. Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak üyelerimizin bizlere tevdi ettiği sorumlulukla çalışanlarımızın sesi olmayı sürdürecek, haklı talepleri karşılık buluncaya kadar da mücadele etmeye devam edeceğiz” dedi.

Refah payı, kira yardımı, en düşük kamu görevlisi maaşının 22.000 ₺'ye tamamlanması, YHS'nin GİH'e geçirilmesi tekliflerimiz başta olmak üzere Kamu Görevlilerinin geneline ilişkin tekliflere ilişkin karar ise Kamu Görevlileri Hakem Kurulunda verilecek.

 

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu

7. Dönem Toplu Sözleşme Kazanımlarımız

 • OGM Taşra Teşkilatı Personeline Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesini Sağladık

 

 • Orman Yangınlarına Müdahale Esnasında Kullanılan Hava Araçları ile Yangın Söndürme Faaliyetlerine Katılan Personele, Her Uçuş Günü İçin 1.000, Aylık 10.000 Gösterge Rakamı Karşılığı Yangın Tazminatı Ödenmesini Sağladık

 

 • OGM’de Orman Yangınları ile Mücadele Amacıyla Fazla Çalışma Yapan Personele, 8 Ay Ödenen Yangın Fazla Mesai Ücreti’nin 9 Ay’a , Merkezde 40 Olan Personel Sınırının 100’e Çıkarılmasını Sağladık

 

 • Orman Muhafaza Memurlarının Belediyeler Tarafından İşletilen Toplu Taşıma Araçlarından Ücretsiz Yararlanmalarını Sağladık

 

 • Sağlık Riski Taşıyan İşlerde Çalışan Personele Koruyucu Gıda Yardımı Yapılmasını Sağladık

 

 • Sağlık Teknikerlerine İş Riski Zammı Ödenmesini Sağladık

 

 • Kadrolu ve Sözleşmeli Orman Muhafaza Memurlarının Özel Hizmet Tazminatlarının ve Ek Ödemelerinin 10 Puan Artırılmasını Sağladık

 

 • OGM’de Orman Kadastrosu Hizmetlerinde Görev Yapan ve Arazide Fiilen Çalışan Personele Günlük 200 Gösterge Karşılığı Kadastro Tazminatı Ödenmesini Sağladık

 

 • ÜTP’den Faydalanan Personele Ek Ödeme Alma Şartıyla ÜTP’den Feragat Etme Hakkı Verilmesini Sağladık

 

 • ÜTP Ödemelerinde, Prim Dağıtımına Esas Gün Hesaplamalarında Yıllık İzin Sürelerinin Dikkate Alınmamasını Sağladık

 

 • ÜTP’den Yararlanan Personelin Vergi Mağduriyetinin Giderilmesine İlişkin
 • Fark Ödemesi Yapılmasını Sağladık

 

 • Bakanlık Taşra Teşkilatında Görev Yapan; Mühendis, Veteriner Hekim, Biyolog ve Kimyager Ünvanlı Personel İle Tekniker, Teknisyen ve Yardımcı Sağlık Personeline Kontrol Görevi Yaptıkları Her Gün İçin 200 Gösterge Rakamı Karşılığı İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

 

 • Bakanlık Taşra Teşkilatında; Müdür, Müdür Yardımcısı, Şube Müdürü, İlçe Müdürü Görevini Yapan Personele Kontrol Görevi Yaptıkları Her Gün İçin 200 Gösterge Rakamı Karşılığı İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

 

 • Orman İşletme Şefi İle DKMP Şefi Olarak Görev Yapan Personelin Ek Ödemelerinin 10 Puan Artırılmasını Sağladık

 

 • Madencilik Faaliyetlerinin İncelenmesi ve Denetlenmesi İçin Memuriyet Mahalli Dışına Görevlendirilen Personelin Harcırahlarının 2 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

 

 • TMO’da Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 5 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

 

 • TİGEM’de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 5 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

 

 • ESK’da Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 5 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

 

 • AOÇ’de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 5 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

 

 • DKMP’de Görev Yapan Personelin Ayda 50 ve Yılda 350 Saate Kadar Olan Fazla Çalışma Ücretlerinin 5 Katı Olarak Ödenmesini Sağladık

 

 • Tarım ve Orman Bakanlığı Personeline Döner Sermayeden Mahsuplaşma Dışı Yıllık 9.000 Gösterge Rakamı Karşılığı İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

 

 • Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolunda Görevlerini Araç Kullanarak Yerine Getiren Personele Aylık 500 Gösterge Rakamı Karşılığı İlave Ücret Ödenmesini Sağladık

 

 • Afyon Alkaloidleri Fabrikası İşletme Müdürlüğü’nde Vardiyalı Olarak Çalışan Personele Günlük 60 Gösterge Rakamı Karşılığı İlave Ücret Ödenmesini Sağladık

 

 • AOÇ’de Görev Yapan Personele Aylık 1000 Gösterge Rakamı Karşılığı İlave Ödeme Yapılmasını Sağladık

 

 • Tarım ve Orman Bakanlığı ile Bağlı ve İlgili Kuruluşlarının Taşra Teşkilatlarında Görev Yapan Personele Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi Verilmesini Sağladık

 

 • TKDK’da Görev Yapan Destek Personelinin Sözleşme Ücretlerinin Aylık 600 Gösterge Rakamı Karşılığı Tutarda Artırılmasını Sağladık