Toç Bir-Sen, Bakan Yumaklı’yı Ziyaret Ederek Tarım-Orman Çalışanlarının Taleplerini İçeren Rapor Sundu

Toç Bir-Sen, Bakan Yumaklı’yı Ziyaret Ederek Tarım-Orman Çalışanlarının Taleplerini İçeren Rapor Sundu

03 Kasım 2023 Cuma 17:46
Toç Bir-Sen, Bakan Yumaklı’yı Ziyaret Ederek Tarım-Orman Çalışanlarının Taleplerini İçeren Rapor Sundu

Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk ve Genel Merkez Yönetim Kurulu üyeleri Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’yı ziyaret ettiler.

Ziyarette Genel Başkan Öztürk, Bakan Yumaklı’ya, Yetkili Sendika Toç Bir-Sen olarak 6. Dönem Toplu Sözleşmede imza altına aldıkları Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemesi kazanımının hayata geçirilmesine ilişkin süreçte vermiş olduğu destekleri için teşekkür etti.

Genel Başkan Öztürk, Bakan Yumaklı’ya Tarım-Orman Çalışanlarının talep ve beklentilerine ilişkin hazırladıkları raporu sundu.

Sunulan raporda;

-    Bakanlık Personeline 2023 Yılı İçin Verilmesi Gereken Koruyucu Giyim ve Donanım Malzemelerinin 31/12/2023 Tarihine Kadar Dağıtımının Sağlanması,

-    Bakanlık ile Bakanlığa Bağlı veya İlgili Kuruluşlarda Görev Yapan Personel İçin Görevde Yükselme ve Unvan Değişikliği Sınavlarının En Kısa Sürede Yapılması İçin 2023 Yılı İçerisinde İlan Edilmesi

-    Veteriner Biyolojik Ürünlerin Uygulama Ücretlerinin Artırılması

-    Bakanlık Makamının “Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatından Yararlanılan Günler İçin Kontrol Hizmetleri İlave Ödemesinin Yapılmaması” Yönündeki 15.02.2023 Tarih ve 238/31 Sayılı Talimatının İptal Edilmesi

-    Açıktan Atama Yolu ile Yeni Personel Alımı Yapılması ve Sözleşmeli Personel Çalıştırılmasına İlişkin Esaslara Tabi Mevcut Personele Yer Değişikliği Hakkı Tanınması

-    Deprem Bölgesinde Görev Yapan Personelin Tayin Taleplerinin Karşılanması

-    Tarım ve Orman Bakanlığı Merkez ve Taşra Teşkilatı Personelinin Yer Değiştirme Suretiyle Atanmalarına İlişkin Yönetmelik’te Değişiklik Yapılması

-    Tarım ve Orman Bakanlığı Döner Sermayeli İşletmeler Yönetmeliği’ne İlişkin Çalışmaların Neticelendirilmesi

-    Tarım Orman Çalışanlarına Şiddeti Önlemeye Yönelik Yasal Düzenleme

-    Fiili Hizmet Süresi Zammı

-    4/B Sözleşmeli Olarak İstihdam Edilirken 4/A Statüsüne (Kadroya) Geçirilen Personelin Mazerete Bağlı Yer Değişikliği

-    Veteriner Hekimliğinde Uzmanlık Kurulu tarafından, Uzman Veteriner Hekimlik Belgesi Verilen Personelin Tarım ve Orman Uzmanı Kadrolarına Atanması

-    Normal Mesai Saatleri Dışında 5996 Kanun Kapsamında Kontrol Görevi Yapan Personele Gümrüklü Saha Şartı Aranmaksızın 5996 Sayılı Kanun’un 35. Maddesi Kapsamında Günlük 400 Gösterge ve Aylık Toplamda 6000 Gösterge Rakamı Karşılığında Fazla Çalışma Ücreti Ödenmesi 

-    Lisans Tamamlama

-    Orman Muhafaza Memurlarının Hizmet Sınıfı Değişikliği 

-    Veteriner Hekim Unvanlı Personele Büyük Proje Tazminatı

-    Sağlık ve Yardımcı Sağlık Hizmetleri Sınıfında Yer Alan Personelin Ek Özel Hizmet (Arazi) Tazminatı

-    Orman Muhafaza Memurlarının Görev, Yetki ve Sorumlulukları Hakkında Kanun

-    OGM Döner Sermaye Kar Payı, DKMP, TMO, TİGEM ve AOÇ Personeline Üretimi Teşvik Pirimi Ödenmesi

-    TMO, TİGEM ve ESK Personeline Prim Ödenmesi

-     TKDK’da IPARD programının uygulanması ve denetim safhalarında görev yapan personele ilave ödeme yapılması ve TKDK personeline Hususi (Yeşil) Pasaport alma hakkı verilmesi gibi talepler yer aldı.