Toç Bir-Sen'den Veteriner Sağlık Çalışanları Mali ve Sosyal Haklar Çalıştayı

Toç Bir-Sen'den Veteriner Sağlık Çalışanları Mali ve Sosyal Haklar Çalıştayı

26 Şubat 2024 Pazartesi 01:22
Toç Bir-Sen'den Veteriner Sağlık Çalışanları Mali ve Sosyal Haklar Çalıştayı

Toç Bir-Sen tarafından, Veteriner Hekim, Veteriner Sağlık Teknikeri / Teknisyeni, Laborant gibi farklı ünvanları çatısı altında toplayan Veteriner Sağlık Çalışanlarının sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini belirlemek üzere Veteriner Sağlık Çalışanları Mali ve Sosyal Haklar Çalıştayı düzenledi.

Ankara Kızılcahamam’da gerçekleştiren çalıştaya alanında uzman birçok davetli katıldı.

“Beşeri Hekimlik İnsan İçinse Veteriner Hekimlik İnsanlık İçindir”

Çalıştayın açılış programında konuşan Toç Bir-Sen Genel Başkanı Hüseyin Öztürk, “Hayvan sağlığının sağlanamadığı yerde insan sağlığını korumak, gıda ve çevre güvenilirliğini temin etmek mümkün değildir. Bu nedenle Veteriner Hekimlik mesleği; insanlık tarihi kadar eski ve bir o kadar da önemli, kadim bir meslektir. Veteriner hekimlik; hayvan, insan, çevre, gıda ve toplum sağlığının yani yaşamın tamamında ve merkezinde yer alan bir meslek grubudur.

Hayvan sağlığı ve refahının iyileştirilmesi, hayvan hastalıklarının teşhisi, hayvanlar arasındaki salgın hastalıklar ile hayvandan insana geçen zoonoz hastalıklar ile mücadele, veteriner sağlık ürünlerinin geliştirilmesi, üretimi ve kontrolü, hayvan ırklarının iyileştirilmesi, hayvansal ürün çeşitliliğinin artırılması, gıda hijyeni ve güvenliğinin sağlanması, çevre sağlığı ve dolayısı ile insan sağlığına ilişkin birçok alanda Veteriner Hekimler ve Yardımcı Veteriner Sağlık Çalışanları birlikte, doğrudan görev ve sorumluluğu olan meslektaşlarımızdır. Dolayısı ile insanlar ve hayvanların beraber yaşadığı ve insanların hayvanlardan faydalandığı her ortamda büyük bir özveri ile görev yapan başta Veteriner Hekimler olmak üzere tüm Veteriner Sağlık Çalışanlarımıza bir kez daha teşekkür ediyor, “Beşeri hekimlik insan içinse Veteriner Hekimlik insanlık içindir” diyoruz” dedi.

“Ülkemizde Tek Sağlık Anlayışına Uygun Olarak Yasal Düzenlemeler Yapılmalı”

Konuşmasında veteriner hekimler ve veteriner sağlık çalışanlarının birçok bilim otoritesinin gündeme getirdiği “Tek Sağlık Konsepti”nin en önemli unsurları olduğunun altını çizen Genel Başkan Öztürk şunları dile getirdi: “İnsan, hayvan, bitki ve çevre sağlığı kavramlarının bir bütün olarak değerlendirilmesi gerektiği görüşünü benimseyen, insan ve hayvan sağlığı arasındaki doğrudan ilişkiyi dikkate alarak zoonoz hastalıklara odaklanan, bulaşıcı hastalıkların kontrolünde, antibiyotik direnci ile mücadelede ve gıda güvenliğinin sağlanmasında Veteriner Hekimler, Beşeri Hekimler ve diğer sağlık çalışanlarının da içinde birlikte yer aldığı disiplinler arası yaklaşımı destekleyen bir kavramdır.

Dolayısı ile Veteriner Hekimler ve Veteriner Sağlık Çalışanları birçok bilim otoritesinin gündeme getirdiği “Tek sağlık Konsepti”nin en önemli unsurlarıdır.

Türkiye’de 1990 yılında kurulan ve bileşenlerini Sağlık Bakanlığı ve Tarım ve Orman Bakanlığı’nın oluşturduğu “Zoonoz Milli Komitesi”, Tek Sağlık Konseptinin ilk adımı olarak sayılabilir. 2006 yılında Zoonoz Milli Komitesi Protokolü Sağlık Bakanlığı ile Tarım ve Orman Bakanlığı tarafından imzalanarak yeniden düzenlenmiş ve 06.11.2006 tarihinde yürürlüğe girmiştir. Komite her yıl toplanmakta ve ortak kararlar almaktadır. Ancak, bu yapılan çalışmalar henüz beklenen sonuçları doğurmamıştır. Bu konuda süreci hızlandıracak ve “Tek Sağlık” hedefine bir an önce varmamızı sağlayacak adımlar atılması gerektiğine inanıyoruz. Ülkemizde de Tek Sağlık anlayışına uygun olarak yasal düzenlemeler yapılmasını ve sağlık çalışanı kavramının, veteriner sağlık çalışanlarını da kapsayacak şekilde yeniden tanımlanması hususundaki talebimizi de buradan tekrar dile getiriyoruz.”

Genel Başkan Öztürk, Toç Bir-Sen olarak Veteriner Sağlık Çalışanları adına elde ettikleri kazanımlar ile mücadelesini yürüttükleri taleplere de değinerek Veteriner Sağlık Çalışanlarımızın sorunları ve talepleri kamuoyunun ortak talebi olmalıdır. Çünkü veteriner sağlık çalışanları; yaşamın tamamında ve merkezinde yer alan bir meslek grubudur” dedi.

“Sorunlarımızı Dillendirmeye, Çözüm Üretmeye Hep Birlikte Devam Edeceğiz”

Memur-Sen olarak, Toç Bir-Sen olarak hak, emek ve özgürlük ekseninde mücadele ediyor, bu anlamda çalışmalarımızı hız kesmeden sürdürüyoruz. Sesimizi yükseltmekle beraber sözümüzü de yükselterek, slogan atmaktan ziyade, derli toplu, konuştuğu zaman ikna edebilecek bir çerçevede kamu çalışanlarımızın sesi olma gayretiyle mücadelemizi yürütüyoruz.

Yetkili Konfederasyon olarak taleplerimizi gündemden düşürmeyerek, dile getirerek mesafe alıyoruz. Bu bağlamda Toç Bir-Sen’imizin Veteriner Sağlık Çalışanlarımızın sorunlarına çözüm önerileri sunmak amacıyla düzenlediği bu Çalıştay çok önemli, kıymetli.  Toplu Sözleşme masasına götürdüğümüz tekliflerde, sizlerle yaptığımız istişarelerde, “Talebiniz Teklifimiz Olsun” çalışmalarımızda hep emeği ve alın terini önceledik.

Bazı konuların ne kadar gündeme getirilirse o konuya “Evet burada bir sorun var” diye bakıldığını çok kez müşahede ettim. Genel Başkan Hüseyin Öztürk’ün Toplu Sözleşme masasında, ardından Hakem Kurulunda Veteriner Sağlık Çalışanlarına ilişkin mücadelesini ve orada netice aldığını gördüm. Biz meselemizin farkındayız. Derdimiz mücadelemiz. Bu sebeple sorunlarımızı dillendirmeye, uygun fırsatlarla çözüm üretmeye hep birlikte devam edeceğiz.  Genel Başkan Hüseyin Öztürk’ün şahsında bu kıymetli çalışmaya emek verenlere saygılarımı sunuyor, çalıştayın hayırlara vesile olmasını diliyorum” dedi.

“Veteriner Sağlık Çalışanlarımızın Özlük Haklarının En İyi Noktaya Getirilmesini Arzu Ediyoruz”

Hayvancılık Genel Müdürü Salih Çelik de bir selamlama konuşması gerçekleştirdi. Çelik; “Veteriner hekimlik çok kutsal ve bir o kadar da zorlu bir meslektir. Bu sebeple Veteriner Sağlık Çalışanlarımızın özlük haklarının en iyi noktaya getirilmesini arzu ediyoruz.  5 yıllık Yüksek Lisans mezunu olan, mesleğini icraat ederken 200'den fazla zoonoz hastalığa maruz kalan ve bu hastalıklarla mücadele etmek suretiyle toplumu 200'den fazla zoonoz hastalığa karşı koruyan, kar-kış, yağmur-çamur demeden, aşılama yapan veteriner sağlık çalışanlarımızın, sağlık hizmetleri sınıfı olarak emeklerinin karşılığını almalarını ve özlük haklarına kavuşmalarını istiyoruz. Bu çalıştayın sorunların tespit ederek çözüme kavuşması noktasında çok değerli olduğuna inanıyor, Genel Başkanımıza ve emeği geçenlere teşekkür ediyorum” dedi.

“İlave Ödeme Kazanımında, Yetkili Sendika Toç Bir-Sen’in Mücadelesi Var”

Çalıştayın açılış toplantısına katılan Personel Genel Müdürü Adem Dinç konuşmasına, Tarım ve Orman Bakanı İbrahim Yumaklı’nın selamlarını ve panel için başarı dileklerini ileterek başladı. Konuşmasında Veteriner Sağlık Çalışanları Mali ve Sosyal Haklar Çalıştayını çok önemli bulduklarını, panellerde ve oturumlarda görüşülecek konuların, önerilerin değerli olduğunu ifade eden Dinç, Toç Bir-Sen’in yine başarılı bir çalışma ortaya koyduğunu belirtti. Veteriner Hekimler için alınan İlave Ödemenin de Toç Bir-Sen’in Kurum İdari Kurullarında, Toplu Sözleşmelerde ve çok zorlu bir süreç olan Hakem Kurulu’nda yürüttüğü mücadele neticesinde olduğunun altını çizdi.

“Birlik Halinde Gücümüzü, Sesimizi Duyurmalıyız”

Bolu Abant İzzet Baysal Üniversitesi Rektörü Prof. Dr. Mustafa Alişarlı da konuşmasına Toç Bir-Sen’e Çalıştay için teşekkür ederek başladı. Alişarlı; “Veteriner Sağlık Çalışanlarının ne yazık ki birçok sorunu var. Düzenlenen bu çalıştayın sorunların tespiti, tespit edilen sorunların ise çözüm yollarının bulunmasında büyük önem taşıdığı kanaatindeyim.

Veteriner Hekimlerimiz üvey evlat muamelesi görmektedir. Bunu değiştirmek için çok kuvvetli bir sesle ve birlik halinde gücümüzü, sesimizi duyurmalıyız” dedi.

Konuşmaların ardından çalıştay, Moderatörlüğünü Trabzon Büyükşehir Belediyesi Sağlık İşleri Dairesi Başkanı Sn. Sabahattin Yazıcı'nın yaptığı 'Veteriner Sağlık Çalışanları Mali ve Sosyal Haklar' paneliyle devam etti. Panelde Ankara Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Ender Yarsan ‘Veteriner Hekimliği Meslek Kanunu’, TVHB 39, 48 ve 49. Dönem Merkez Konseyi Başkanı Ali Eroğlu ‘Mesleki Sorumluluk’, Toç Bir-Sen Genel Başkan Yardımcısı Zekeriya Yazıcı ‘Mesleki Sorumluk’, Van Yüzüncü Yıl Üniversitesi Veteriner Fakültesi Dekanı Prof. Dr. Musa Gençcelep ‘İş Sağlığı ve Güvenliği ile ilgili sunumlarını gerçekleştirdiler.

Veteriner Sağlık Çalışanlarının sorunlarına ilişkin çözüm önerilerini belirlemek üzere düzenlenen Çalıştay, ‘Meslek Kanunu ve Mesleki Sorumluluklar’, ‘Mali ve Sosyal Haklar’ ile ‘İş Sağlığı ve Güvenliği’ başlıkları altında düzenlenen 3 oturumun ardından son buldu.

Çalıştay ve Panel'in sonucunda elde edilen bilgi, birikim ve öneriler raporlaştırılarak kamuoyuyla paylaşılacak.