Değerli Dostlar;

Türkiye’nin en büyük ve en güçlü emek hareketi Memur-Sen’in bir kazanımı olan ve ilkini 2012 yılında gerçekleştirdiğimiz Kamu Görevlilerinin mali ve sosyal haklarını içeren Toplu Sözleşme görüşmelerinin bu yıl 7’ncisini tamamladık.

Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda toplu sözleşme müzakerelerini yeni kazanımlarla uzlaşı ile neticelendirirken, Kamu Görevlilerinin geneline yönelik müzakereyi uzlaşmazlıkla ve uzlaşılan maddelerimizle ilgili olarak da 50 maddeyi içeren Toplantı Tutanağı ile noktaladık.

Çalışanlarımızın teveccühü ile her yıl daha da güçlü bir temsil yetkisi ve sorumluluk bilinciyle yer aldığımız Toplu Sözleşme görüşmelerini, bu dönemde de istişare ve ortak akılla yürüttük. Hem toplu sözleşme öncesi hem de toplu sözleşme görüşmeleri sürecinde teşkilatımızla her daim iletişim mekanizmalarını canlı tutarak, Tarım-Orman çalışanlarımızın beklenti ve taleplerinin karşılık bulması hedefiyle görüşmelerimizi büyük bir titizlikle sürdürdük. Tarım ve Ormancılık Hizmet Kolu’nda önceki kazanımlarımızın korunmasının yanı sıra masaya taşıdığımız yeni tekliflerimizle yine alın terini kazanıma dönüştürdük.

Kamu Çalışanlarımızın ve emeklilerimizin emeğinin karşılık bulması, kazanımlarının artırılması, yaşam standartlarının günümüz şartları göz önünde bulundurularak yükseltilmesi mücadelesini kararlılıkla verdik, 4688 sayılı Kanun’un aksayan yönlerinin düzenlenmesi için çalışma yapılmasını sağladık. “Güçlü Memur, Güçlü Devlet” mottomuzla, kamu çalışanlarımızın refah seviyesinin artırılmasının Dünya Lideri olma yolunda emin adımlarla yürüyen Türkiye’mizin gücüne güç katacağını net bir biçimde ifade ettik.

Memur-Sen Konfederasyonu adına yer aldığım Hakem Kurulu’nda; mali gerçeklerle bağdaşmayan, Merkez Bankası tarafından açıklanan enflasyon beklentisiyle çelişen, kamu görevlilerini enflasyonun altında ezdirecek olan karar tüm itirazlarımıza, karşı duruşumuza ve red oylarımıza rağmen ne yazık ki Kamu İşveren Heyeti’ni destekleyecek şekilde çıkmıştır.

2024 - 2025 yılları için talep ettiğimiz; maaş/ücret artışı, refah payı, enflasyon farkının artırımlı ödenmesi, kira yardımı, dini bayram ikramiyesi, bozulan ücret skalasının düzeltilmesi gibi birçok teklifimiz reddedilmiştir.

Memur-Sen ve Toç Bir-Sen olarak bir kez daha şerh düştüğümüz Hakem Kurulu’nun kamu görevlilerini kayba uğratacak, gelir dağılımında adaletin bozulmasına, iş barışının sarsılmasına sebep olabilecek bu kararını kabul etmediğimizi ifade ediyoruz.

Öte yandan Kamu Görevlilerinin geneline ve Tarım-Ormancılık Hizmet Kolumuza ilişkin elde ettiğimiz kazanımlar da bir o kadar değerlidir, asla göz ardı edilmemelidir. Kamu İşveren Heyeti ile uzlaştığımız ve Hakem Kurulu’na giden maddelerimizde yeniden bir müzakere ve tartışma alanı oluşturulmamış, uzlaşılamayan bazı hususlarda da talebimiz doğrultusunda olumlu düzeltmeler yapılarak kazanım hanemize eklenmiştir. Bu bakımdan 7. Dönem Toplu Sözleşmesinde her ne kadar taleplerimizin tamamı karşılık bulmamış olsa da, kamu görevlilerimiz adına elde ettiğimiz onlarca kazanımın her biri önemli ve kıymetlidir.

Evet şimdi önümüzde yeni bir dönem var. Sendikal mücadele; hiçbir zaman tükenmeyen, durmayı, beklemeyi kabul etmeyen bir hak arama sürecidir. Tarım-Orman Çalışanlarının örgütlü gücü Toç Bir-Sen olarak önümüzdeki süreçte örgütlü gücümüzle taleplerimizi yüksek sesle dillendirmeye devam edecek, teşkilatımızın emeği, üyelerimizin desteğiyle yine yeni kazanımlara imza atacak, sorunları bilgi, birikim ve tecrübemizle çözmeye devam edeceğiz.